MEGAPLATE

Ламели от карбонови влакна за конструктивно усилване

Tехнически проспект
1503/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Ламели от карбонови влакна с висока опънна якост, които се използват за усилване на бетонови и стоманобетонови конструкции и елементи. Дебелина: 1,2 mm.

ОПАКОВКА

Руло от 5cm x 50m, 10cm x 100m.