MEGAWRAP-200

Плат от еднопосочни карбонови влакна.

Tехнически проспект
1500/1.2

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Предназначен за констуруктивно укрепване на носещи елементи.

ОПАКОВКА

Ролка: 60 cm x 50 m (30 m²).