MEGAWRAP-200

Плат от еднопосочни карбонови влакна

Tехнически проспект
1500/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Плат от еднопосочни и непрекъснати карбонови влакна. Използва се за площно усилване на стоманобетонови конструкции и елементи.

ОПАКОВКА

Руло 60cm x 50m (30 m²).