MULTIFILL-STONE

Цветна полимерна циментова смес за зидане и фугиране на камъни.

Tехнически проспект
0556/3.3

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Използва се за зидане и фугиране на естествени и изкуствени камъни върху стени и подове. Притежава високи механични якости и устойчивост на цвета. Подходяща за фуги с широчина 5-40 mm.

ЦВЯТ

ОПАКОВКА

25 kg, 5 kg.