PL-BOND

Адхезионен грунд за гладки и неабсорбиращи повърхности.

Tехнически проспект
0333/1.3

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Използва се като алтернатива на т.нар. шприц, за да осигури адехзията на последващия слой мазилка. За приложение на открито и на закрито. В случай на полагане във външни зони, се препоръчва да се добави цимент в съотношение до 20% по маса. Особено подходящ за гипсови мазилки.

ЦВЯТ

Светло червено.

ДОЗИРОВКА

300-350 g/m², в зависимост от дебелината на слоя.

ОПАКОВКА

20 kg, 5 kg, 1 kg.