PLASTIPROOF

Пластификатор за бетон тип А – добавка за водоплътност.

Tехнически проспект
0120/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Увеличава устойчивостта при изработване на бетон с ниска водопропускливост и подобрява физическите му характеристики.

ЦВЯТ

Тъмно кафявo.

ДОЗИРОВКА

0,2-0,5 kg/100 kg цимент.

ОПАКОВКА

1000 kg, 240 kg, 20 kg, 5 kg.