ПОЛИЕСТЕРЕН ПЛАТ ЗА АРМИРАНЕ НА ТЕЧНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ PSF 60

Плат с ширина 100 cm.

Tехнически проспект
1206/1.2

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Плат с ширина 100 cm.
За площно армиране на разнообразни течно-полагани хидроизолационни мембрани като ISOFLEX-HYBRID, ISOFLEX-AEGEAN, AQUAMAT-ELASTIC и др. при полагане върху напукани основи. Отлично решение за армиране на ISOFLEX-PU 500.

Лента 10 cm широка.
За локално армиране на фуги, пукнатини, ъгли между под и стени и др. при полагане на течни хидроизолационни мембрани.

ОПАКОВКА

Ролка: 1 m x 50 m (50 m²), 10 cm x 50 m.