ПОЛИЕСТЕРЕН ПЛАТ ЗА АРМИРАНЕ НА ТЕЧНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ PSF 30

Плат с ширина 100 cm.

1203/1.2

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Плат с ширина 100 cm.
За площно армиране на разнообразни течно-полагани хидроизолационни мембрани като AQUAMAT-ELASTIC и др.

Лента 10 cm широка.
За локално армиране на фуги, пукнатини, връзка под-стена и др. при полагане на течни хидроизолационни мембрани.

ОПАКОВКА

Ролка: 1 m x 200 m (200 m²), 1 m x 100 m (100 m²), 10 cm x 50 m.