PRIMER-GB

Грунд за гипсокартон

Tехнически проспект
0205/6

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Готов за употреба акрилен грунд на водна основа за грундиране на гипсокартон преди полагане на емулсионни или акрилни бои. Подобрява адхезията на боята и подобрява покриваемостта. Може да се използва и върху абсорбиращи повърхности като бетон, зидария, мазилка и др.

ЦВЯТ

Бял.

ДОЗИРОВКА

10-12 m²/l/слой.

ОПАКОВКА

10 l, 3 l.