PRIMER-PU 150

Прозрачен, UV-стабилен еднокомпонентен полиуретанов грунд за порьозни основи.

Tехнически проспект
0227/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Осигурява адхезията на прозрачни полиуретанови хидроизолационни мембрани и прозрачни полиуретанови покрития към порьозни основи като бетон, замазки и др. Не пожълтява от UV-радиация.

ДОЗИРОВКА

200-300 g/m².

ОПАКОВКА

4 kg, 0,75 kg.