REOTOL-SPL

Суперпластификатор за бетон – тип F

Tехнически проспект
0121/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Суперпластификатор за бетон (ASTM C-494, тип A и F, ELOT EN 934-2:T3.1 и T3.2). При добавяне по време на изработване на бетоновата смес, намалява направната вода, в резултат на което се намалява значително водоцимент-овото съотношение и се увеличават началната и крайна якости.

ЦВЯТ

Тъмнокафяв.

ДОЗИРОВКА

Като суперпластификатор (Тип F): 0,2-1,4 kg на 100 kg цимент.
В по-малки дози действа, като обикновен пластификатор.

ОПАКОВКА

1000 kg, 240 kg, 20 kg.