SCREED-SX

Бързовтвърдяваща циментова смес – биндер за подови замазки.

Tехнически проспект
0328/6.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

След смесване с пясък и вода, образува бързовтвърдяваща циментова замазка, която се използва за изравняване и нивелиране на подове, върху които ще се полагат плочки, мрамор, естествени камъни, паркет и т.н., върху системи за подово отопление, както и за направа на наклонена замазка на плоски покриви и открити повърхности.

ЦВЯТ

Сиво.

ДОЗИРОВКА

2,0-3,5 kg/m²/cm дебелина на слоя.

ОПАКОВКА

20 kg.