SM-21

Специален разтворител при полагане с четка.

Tехнически проспект
1407/6.6

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Специален разтворител, предвиден за разреждане на лакове и емайлакове на база разтворители, при полагането им с четка или ролер. Също така, за почистване на инструментите, използвани за полагането им.

ОПАКОВКА

4 lit, 0,75 lit, 0,375 lit.