SM-23

Нитро разтворител.

Tехнически проспект
1407/6.6

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Специално предвиден за разреждане на емайллакове на база разтворители и почистване на инструментите, използвани за полагането им. Също така, за обезмасляване на метални повърхности, преди боядисване. Благодарение на специалния си състав, SM-23 позволява бързо изсъхване на боята.

ОПАКОВКА

4 lit, 0,75 lit.