SM-28

Разредител за полиуретанови продукти.

Tехнически проспект
1407/6.6

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Специално разработен разредител за полиуретанови продукти (бои, течни хидроизолационни мембрани и др.) Почистващ агент за инструментите. Благодарение на специалната си формула, SM-28 позволява бързо изсъхване на полиуретановите материали.

ОПАКОВКА

4 lit, 0,75 lit.