Мрежа за сифони (за под)

Допълващи продукти за хидроизолиране на мокри помещения.

0630/1.2

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Допълващи продукти за хидроизолиране на мокри помещения от термопластичен еластомерен материал.

ОПАКОВКА

42,5 cm x 42,5 cm.