СПЕЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ТРЪБИ

Специални мрежи от еластични термопластични материали за хидроизолиране в мокри помещения

0630/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Специални мрежи от еластични термопластични материали за хидроизолиране в мокри помещения.

ОПАКОВКА

12 cm x 12 cm.