SPLIT-2000

Антизалепващо покритие за кофражи

Tехнически проспект
0211/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Антизалепващо покритие за всички видове кофражи. Кофражно масло.

ЦВЯТ

Бледожълт.

ДОЗИРОВКА

Около 60 ml/m².

ОПАКОВКА

140 l, 20 l.