TOPCOAT-PAS 760

Бързовтърдяващо, UV устойчиво, полиаспартаново повърхностно покритие

Tехнически проспект
0225/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Двукомпонентно цветно еластично алифатно полиаспартаново покритие (студена полиуреа) без разтворители и с ниско съдържание на летливи вещества. Защита на подове в индустриални помещения, складове, гаражи и др., върху епоксидни, полиуретанови или декоративни подови системи и крайна защита на ароматна, топло полагана полиуреа. Бързовтвърдяващо, UV-стабилно и с висока механична и химична устойчивост. Сертифициран според EN 13813 като покритие за повърхносттна защита на бетон. СЕ маркировка.

ЦВЯТ

Сив.

ДОЗИРОВКА

250-400 g/m² за слой.

ОПАКОВКА

25 kg (A+B). 5 kg (A+B).