TOPCOAT-PAS 780

Бързовтърдяващо, прозрачно, UV устойчиво, полиаспартаново покритие

Tехнически проспект
0225/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Бързостягащо двукомпонентно прозрачно алифатно полиаспартаново покритие (студена полиуреа) без разтвoрители и с ниско съдържание на летливи вещества. Крайно защитно покритие върху декоративни подове като микроциментови покрития, каменни килими, декоративни покрития с чипс, както и върху индустриални подови системи в складове, лаборатории, изложбени зали, гаражи и т.н. Висока механична и химична устойчивост, UV стабилен. Сертифициран според EN 1504-2 като покритие за повърхносттна защита на бетон. СЕ маркировка.

ДОЗИРОВКА

≥ 250 g/m² за слой.

ОПАКОВКА

3 kg (A+B), 1 kg (A+B).