TOPCOAT-PU 740

Прозрачно, твърдо-еластично, UV-стабилно, еднокомпонентно полиуретаново износоустойчиво покритие.

Tехнически проспект
0226/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Създадено за защита на бетонови повърхности, циментови замазки, дървени или смолисти подове, подложени на тежък пешеходен или среден автомобилен трафик.

ДОЗИРОВКА

0,2-0,6 kg/m² на 2 слоя.

ОПАКОВКА

18 kg, 4 kg.