UNICRET-FAST

Бързовтвърдяваща бяла мазилка

Tехнически проспект
0325/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Бързовтвърдяваща бяла мазилка, за корекции и поправки на стари и нови мазилки. Замества използването на гипсови материали. Категоризира се като разтвор за вътрешна и външна мазилка тип GP CS II, W0 според EN 998-1 и като разтвор за зидане за външна употреба на елементи подлежащи на нормативни изисквания, според EN 998-2.

ЦВЯТ

Бял.

ДОЗИРОВКА

Около 14,7 kg/m²/cm дебелина на слоя.

ОПАКОВКА

25 kg, 5 kg.