Разтворители

Грид
Списък
SM-21

Специален разтворител при полагане с четка.

Специален разтворител, предвиден за разреждане на лакове и емайлакове на база разтворители, при полагането им с четка или ролер. Също така, за почистване на инструментите, използвани за полагането им....
повече...
НОВ
SM-22

Специален разтворител при полагане чрез пръскане.

Специално предвиден за разреждане на бои и емайлакове на база разтворители, при полагането им чрез пръскане. Благодарение на специалният си състав, SM-22 позволява бързо изсъхване на боята. Подходящ за почистване на инструме...
повече...
НОВ
SM-23

Нитро разтворител.

Специално предвиден за разреждане на емайллакове на база разтворители и почистване на инструментите, използвани за полагането им. Също така, за обезмасляване на метални повърхности, преди боядисване. Благодарение на специалн...
повече...
НОВ
SM-25

Разтворител за обща употреба.

Предназначен за почистване на бояджийски инструменти и разреждане на бои и емайллакове на база разтворители....
повече...
НОВ
SM-27

Специален разтворител за епоксидни покрития.

Специално предвиден за разреждане на епоксидни покрития, както и за разреждане на полиуретанови продукти (бои, течни хидроизолационни мембрани и т.н.). Също така, за почистване на инструментите, използвани за полагането им....
повече...
НОВ
SM-28

Разредител за полиуретанови продукти.

Специално разработен разредител за полиуретанови продукти (бои, течни хидроизолационни мембрани и др.) Почистващ агент за инструментите. Благодарение на специалната си формула, SM-28 позволява бързо изсъхване на полиуретанов...
повече...
НОВ
ACETONE

Предназначен за почистване на бояджийско оборудване.

Предназначен за почистване на бояджийско оборудване.
повече...
НОВ