Добавки за бетон

Грид
Списък
PLASTIPROOF

Пластификатор за бетон тип А – добавка за водоплътност.

Увеличава устойчивостта при изработване на бетон с ниска водопропускливост и подобрява физическите му характеристики....
повече...
НОВ
BEVETOL-SPL

Суперпластификатор за бетон, забавител на свързването, тип G.

Намалява водоциментовото отношение и подобрява обработваемостта на бетона.
повече...
НОВ
REOTOL-SPL

Суперпластификатор за бетон тип F.

Намалява водоциментовото отношение и подобрява обработваемостта на бетона.
повече...
НОВ
ADIUM-132

Суперпластификатор за бетон от ново поколение, с увеличено запазване на слягането.

При добавяне при производството на бетона, намалява направната вода с до 25%. При добавяне към готовия бетонов разтвор, значително подобрява обработваемостта (самоуплътняващ се бетон), без да се променя количеството на водат...
повече...
НОВ
ADIUM 150

Суперпластификатор за бетон от ново поколение, за производство на готови бетонни елементи.

При добавяне при производството на бетона, намалява направната вода с до 30%. При добавяне към готовия бетонен разтвор значително подобрява обработваемостта (самоуплътняващ се бетон), без да се променя количеството на водата...
повече...
НОВ
POROLIT-LP

Въздуховъвличаща добавка за бетон.

Предназначена за намаляване на количеството вода и внася в бетона въздух, за да намали обемното тегло. Особено подходяща за мразоустойчив бетон....
повече...
НОВ
RETADOL

Забавител на свързването – Пластификатор за бетон.

Използва се за забавяне на свързването и подобряване обработваемостта и физическите характеристики на бетона. Позволява транспортиране на готовата бетонна смес на дълги разстояния....
повече...
НОВ
ADINOL-RAPID

Широкообхватен ускорител на свързването на бетон – Противозамръзваща добавка.

Използва се, когато се изискват кратки срокове. Позволява сигурно бетониране при ниски температури.
повече...
НОВ
ADINOL-RAPID 2H

Ускорител на втвърдяването на бетон.

Ускорява втвърдяването и добиването на ранни якости на бетона, позволявайки ранно декофриране и по-бързо завършване на бетоновите работи, без да влияе негативно на крайните якости....
повече...
НОВ
ADINOL-DM

Добавка за водоплътност на бетон и замазки.

Предназначена специално, за да намали значително водопропускливостта и да увеличи устойчивостта на стоманобетонните конструкции на корозионни агенти. Подобрява обработваемостта, без да влияе на водното съдържание. Използва с...
повече...
НОВ
AQUAMAT-ADMIX

Кристализираща хидроизолационна суха добавка за бетон.

При добавяне към бетона образува неразтворими кристали, които запълват порите и капилярите в бетона и така предотвратява навлизането на вода в конструкцията. Остава постоянно активна и издръжа еднакво добре на положително и ...
повече...
НОВ