Добавки за бетон

Грид
Списък
BEVETOL-SPL

Суперпластификатор за бетон – тип G

Суперпластификатор за бетон (ASTM C-494, тип A, D и G, ELOT EN 934-2:T11.1 и T11.2). При добавяне по време на изработване на бетоновата смес, намалява направната вода, в резултат на което се намалява значително водоциментовото съо...
повече...
НОВ
REOTOL-SPL

Суперпластификатор за бетон – тип F

Суперпластификатор за бетон (ASTM C-494, тип A и F, ELOT EN 934-2:T3.1 и T3.2). При добавяне по време на изработване на бетоновата смес, намалява направната вода, в резултат на което се намалява значително водоцимент-овото съотнош...
повече...
НОВ
ADIUM 132

Суперпластификатор за бетон, от ново поколение, с увеличено запазване на слягането

Суперпластификатор от ново поколение на база поликарбоксилат специално разработен за производството на готови бетонови смеси, според ELOT EN 934-2:T11.1 и T11.2. При добавянето по време на направа на бетоновата смес, редуцира напр...
повече...
НОВ
ADIUM 150

Суперпластификатор за бетон, от ново поколение, за производство на готови бетонови елементи

Суперпластификатор от ново поколение на база поликарбоксилат, специално разработен за производството на готови бетонови смеси, според ELOT EN 934-2:T3.1 и T3.2. При добавянето по време на направа на бетоновата смес, редуцира напра...
повече...
НОВ
RETADOL

Забавител и пластификатор на бетон

Забавител с пластифициращи свойства (ASTM C-494 type D, ELOT EN 934-2:T10). Ползва се, където има необходимост от забавяне времето на свързване на бетона, с паралелно подобряване на свойствата и обработваемостта му. Използва се пр...
повече...
НОВ
ADINOL-RAPID

Ускорител на свързването на бетони – Противозамръзваща добавка

Ускорител на свързването на бетон - противозамръзваща добавка (ELOT EN 934-2:T6). Течна добавка ускоряваща свързването на бетон, позволяваща отливане при ниски температури....
повече...
НОВ
ADINOL-RAPID 2H

Ускорител на втвърдяването на бетон

Течна добавка ускоряваща втвърдяването на бетона (ELOT EN 934-2:T7). Ускорява ранното втвърдяване на бетона, без да влияе негативно на крайните якости. Препоръчва се за употреба в случай, при които се изисква ускоряване на свързва...
повече...
НОВ