Добавки за бетон

Грид
Списък
PLASTIPROOF

Пластификатор за бетон – Добавка за водоплътност

Добавка за водоплътност на бетон с пластифициращ ефект (ASTM C-494, тип A, ELOT EN 934-2:T2 и T9). Използва се за изработване на бетон с ниска водопропускливост и подобрява физическите му характеристики....
повече...
НОВ
BEVETOL-SPL

Суперпластификатор за бетон – тип G

Суперпластификатор за бетон (ASTM C-494, тип A, D и G, ELOT EN 934-2:T11.1 и T11.2). При добавяне по време на изработване на бетоновата смес, намалява направната вода, в резултат на което се намалява значително водоциментовото съо...
повече...
НОВ
REOTOL-SPL

Суперпластификатор за бетон – тип F

Суперпластификатор за бетон (ASTM C-494, тип A и F, ELOT EN 934-2:T3.1 и T3.2). При добавяне по време на изработване на бетоновата смес, намалява направната вода, в резултат на което се намалява значително водоцимент-овото съотнош...
повече...
НОВ
ADIUM 110

Високо обхватен суперпластификатор за бетон от ново поколение

Широкообхватен суперпластификатор за бетон от ново поколение на база поликарбоксилат, според ELOT EN 934-2: T3.1 и T3.2. При добавянето по време на направа на бетоновата смес, редуцира направната вода до 20%. При добавяне към гото...
повече...
НОВ
ADIUM 130

Суперпластификатор за бетон от ново поколение за дълги транспортни разстояния

Суперпластификатор от ново поколение на база поликарбоксилат, според ELOT EN 934-2:T11.1 и T11.2. При добавянето по време на направа на бетоновата смес, редуцира направната вода до 20%. При добавяне към готова бетонова смес повиша...
повече...
НОВ
ADIUM 150

Суперпластификатор за бетон, от ново поколение, за производство на готови бетонови елементи

Суперпластификатор от ново поколение на база поликарбоксилат, специално разработен за производството на готови бетонови смеси, според ELOT EN 934-2:T3.1 и T3.2. При добавянето по време на направа на бетоновата смес, редуцира напра...
повече...
НОВ
RETADOL

Забавител и пластификатор на бетон

Забавител с пластифициращи свойства (ASTM C-494 type D, ELOT EN 934-2:T10). Ползва се, където има необходимост от забавяне времето на свързване на бетона, с паралелно подобряване на свойствата и обработваемостта му. Използва се пр...
повече...
НОВ
ADINOL-RAPID

Ускорител на свързването на бетони – Противозамръзваща добавка

Ускорител на свързването на бетон - противозамръзваща добавка (ELOT EN 934-2:T6). Течна добавка ускоряваща свързването на бетон, позволяваща отливане при ниски температури....
повече...
НОВ
POROLIT-LP

Въздуховъвличаща добавка за бетон

Сертифицирана според ELOT EN 934-2: T5 и класифицирана като въздуховъвличаща добавка за бетон. CE маркировка. Като намалява съотношението вода/цимент улеснява обработваемостта и го прави идеален за работа в условия, при които се и...
повече...
НОВ
ADINOL-RAPID 2H

Ускорител на втвърдяването на бетон

Течна добавка ускоряваща втвърдяването на бетона (ELOT EN 934-2:T7). Ускорява ранното втвърдяване на бетона, без да влияе негативно на крайните якости. Препоръчва се за употреба в случай, при които се изисква ускоряване на свързва...
повече...
НОВ
BEVETOL-RD

Забавител на свързването и супер пластификатор за бетон тип G

Забавител на свързването на бетон - суперпластификатор (ASTM C-494: Tип A, D и G, ELOT EN 934-2:T11.1 и T11.2). При добавяне към готовата бетонова смес подобрява неговата обработваемост и увеличава времето за свързване. Подходящ з...
повече...
НОВ
AQUAMAT-ADMIX

Добавка за водоплътност с кристализиращ ефект

Добавка за водоплътност на бетон в сух вид. Добавя се по време на изработването на бетоновата смес. Образува неразтворими съединения (кристали), като по този начин се подобрява водоплътността на бетона, без да се влияе на неговата...
повече...
НОВ
ADIUM 132

Суперпластификатор за бетон, от ново поколение, с увеличено запазване на слягането

Суперпластификатор от ново поколение на база поликарбоксилат специално разработен за производството на готови бетонови смеси, според ELOT EN 934-2:T11.1 и T11.2. При добавянето по време на направа на бетоновата смес, редуцира напр...
повече...
НОВ
ADIUM 145

Суперпластификатор за бетон, от ново поколение, за производство на готови бетонови елементи

Суперпластификатор от ново поколение на база поликарбоксилат специално разработен за производството на готови бетонови смеси, според ELOT EN 934-2:T3.1 и T3.2. При добавянето по време на направа на бетоновата смес, редуцира направ...
повече...
НОВ