Добавки за замазки и мазилки

Грид
Списък
DOMOLIT

Пластификатор за мазилки – Заместител на варта

Пластификатор и забавител на свързването на мазилки, заместител на варта. Сертифициран с маркировка CE като въздуховъвличаща/пластифицираща добавка за разтвори за зидане според EN 934-3:T2....
повече...
НОВ
DOMOLIT-TR

Прозрачен пластификатор за мазилки – Заместител на варта

Прозрачен пластификатор и забавител за мазилки. Заместител на вар. Сертифициран с маркировка CE като въздуховъвличаща/пластифицираща добавка за разтвори за зидане според EN 934-3:T2....
повече...
НОВ
ADINOL-DM

Добавка за водоплътност на замазки и неармиран бетон

Добавка за водоплътност на замазки и неармирани бетони с пластифициращи свойства. Иползва се за водоплътност на циментови замазки, неармирани бетони, мазилки и т.н....
повече...
НОВ
ADIFLEX-B

Еластификатор

Полимерна еластична емулсия, която се използва като добавка към циментови хидроизолации (AQUAMAT), лепила за плочки (ISOMAT AK 9, ISOMAT AK 14 и т.н.), циментови замазки, бои на водна основа и т.н. Замества водата или част от нея....
повече...
НОВ
ADIPLAST

Синтетична смола подобряваща свойствата на замазки и мазилки

Полимерна добавка значително подобряваща свойствата на замазки и мазилки. Увеличава адхезията, еластичността, водоплътността, устойчивостта на химикали и петролни продукти, подобрява пластичността. Значително намалява свиването пр...
повече...
НОВ
LATEX

Синтетична добавка – Свързващ слой

Полимерна добавка подобряваща свойствата на строителните смеси и мазилки, усилва сцеплението, придава водоплътност и еластичност. Подходяща за свързващ слой, поправка на мазилки, износоустойчиви подови замазки, водоплътни циментов...
повече...
НОВ
DS-99

Полимерна добавка за подобряване на лепила за плочки и фугиращи смеси

Подобряваща смола за лепила на плочки и фуги. Увеличава адхезията на лепилните и фугиращи смеси с подложката, устойчивостта, якостта на натиск, огъване и замръзване. Усилва водоплътността....
повече...
НОВ