Индустриални подови покрития

Грид
Списък
DUROFLOOR

Двукомпонентно саморазливно епоксидно подово покритие

Двукомпонентно саморазливно епоксидно подово покритие с висока механична и химическа устойчивост. Подходящо за индустриални зони, складове, хотели, гаражи и т.н. След смесването на двата компонента се добавя кварцов пясък. Категор...
повече...
НОВ
DUROFLOOR 11

Двукомпонентно епоксидно подово покритие

Двукомпонентен цветен епоксиден под без разтворители. Използва се като саморазливен епоксиден под, когато се добави кварцов пясък M32 в съотношение 1:1 по тегло. Когато не се добавя кварцов пясък, може да се използва като мазано п...
повече...
НОВ
DUROFLOOR-R

Двукомпонентно мазано епоксидно покритие

Двукомпонентно мазано епоксидно покритие, без разтворители. Полага се върху основи от бетон или цимент. Категоризира се като SR-B2,0-AR0,5-IR4, според EN 13813....
повече...
НОВ
DUROFLOOR-PU

Двукомпонентно мазано полиуретаново покритие

Двукомпонентно цветно полиуретаново покритие, без разтворители. След полагане образува здрава и еластична мембрана с отлична устойчивост на UV лъчи. Подходящ за циментови основи, като бетон, циментови замазки и т.н. Класифицира се...
повече...
НОВ
DUROFLOOR-PUC MF6

Самонивелираща се цимент-полиуретанова подова замазка за тежки приложения

Самонивелираща се, бързовтвърдяваща подова система от цимент и полиуретанови смоли. С изключително висока механична и химична устойчивост. Подходяща за Хранително-вкусовата промишленост, фармация, проефесионални кухни, хладилни по...
повече...
НОВ
DUROFLOOR-PU 211

Двукомпонентно самонивелиращо се полиуретаново подово покритие

Двукомпонентна цветна полиуретанова система без разтворители за вътрешна употреба. Осигурява твърдоеластично покритие с висока механична и химична устойчивост. Подходящо за складови и производствени помещения, паркинги, хладилни к...
повече...
НОВ
ISOMAT-PUA 2230

Двукомпонентна силно устойчива мембрана от чиста полиуреа

Двукомпонентна силно устойчива бързовтвърдяваща мембрана от чиста полиуреа, която се полага чрез пръскане. Мембраните от полиуреа имат множество приложения за хидроизолация и защита на различни повърхности и се използват на места ...
повече...
НОВ
ISOMAT-PUA 1360

Двукомпонентна мембрана от чиста полиуреа с висока еластичност

Двукомпонентна високо еластична бързовтвърдяваща мембрана от чиста полиуреа, без разтворители, която се полага чрез пръскане. Прилага се на места, където се изисква висока механична и химична устойчивост и бързина на работа. ISOMA...
повече...
НОВ
ISOMAT-PUA 1240

Двукомпонентна топло полагана хидроизолация от хибридна полиуреа

Двукомпонентна високо еластична бързовтвърдяваща мембрана от хибридна полиуреа, без разтворители, която се полага чрез пръскане. Прилага се на места, където се изисква висока механична и химична устойчивост и бързина на работа. Из...
повече...
НОВ
TOPCOAT-PU 720

Алифатно еластично полиуретаново повърхностно покритие

Еднокомпонентно алифатно еластично полиуретаново повърхностно покритие. Използва се за защита на ISOFLEX-PU 500 и ISOFLEX-PU 550 срещу влиянието на UV лъчи, особено в случай че е избран тъмен краен цвят. Също така е подходящ за за...
повече...
НОВ
TOPCOAT-PU 740

Прозрачно алифатно полиуретново покритие

Еднокомпонентно твърдо-еластично алифатно полиуретаново покритие. Образува мембрана, устойчива на износване и защитава повърхностите. подложени на лек пешеходен трафик и среден автомобилен трафик....
повече...
НОВ
TOPCOAT-PAS 760

Бързовтърдяващо, UV устойчиво, полиаспартаново повърхностно покритие

Двукомпонентно цветно еластично алифатно полиаспартаново покритие (студена полиуреа) без разтворители и с ниско съдържание на летливи вещества. Защита на подове в индустриални помещения, складове, гаражи и др., върху епоксидни, по...
повече...
НОВ
TOPCOAT-PAS 780

Бързовтърдяващо, прозрачно, UV устойчиво, полиаспартаново покритие

Бързостягащо двукомпонентно прозрачно алифатно полиаспартаново покритие (студена полиуреа) без разтвoрители и с ниско съдържание на летливи вещества. Крайно защитно покритие върху декоративни подове като микроциментови покрития, к...
повече...
НОВ
DUROFLOOR-C

Двукомпонентно самонивелиращо се проводимо епоксидно подово покритие

Двукомпонентна епоксидна самонивелираща се проводима подова замазка, за полагане върху подове на циментова основа, при които наличието на статично електричество е нежелано. Класифицира се като подово покритие тип SR-B2,0-AR0,5-IR4...
повече...
НОВ
DUROFLOOR-CV

Двукомпонентен, проводим епоксиден лак

Двукомпонентен проводим епоксиден лак. Използва се преди DUROFLOOR-C. Класифицира се като подово покритие тип SR-B2,0, според EN 13813.
повече...
НОВ
DUROFLOOR-CMT

Трикомпонентно самонивелиращо се епоксициментово подово покритие

Трикомпонентно самонивелиращо се епокси-циментово подово покритие, без разтворители. Използва се за корекции и нивелиране на циментови подови покрития, които ще се покриват с епоксидни системи DUROFLOOR, полиуретанови, пластмасови...
повече...
НОВ
EPOMAX-MT

Трикомпонентен, високоякостен течен епоксиден разтвор

Трикомпонентен течен високоякостен несвиваем разтвор, на основата на двукомпонентна епоксидна смола без разтворители и специален кварцов пясък. Притежава високи начална и крайна якост, отлична адхезия към стомана и бетон и висока ...
повече...
НОВ
DUROPRIMER

Двукомпонентен епоксиден грунд

Двукомпонентен безцветен епоксиден грунд с разтворители. Използва се като грунд преди полагане на епоксидни покрития DUROFLOOR. Класифицира се като подово покритие тип SR-B2,0, според EN 13813....
повече...
НОВ
DUROFLOOR-BI

Двукомпонентен безцветн епоксиден импрегнатор

Двукомпонентно безцветно епоксидно покритие, с разтворители за импрегниране на повърхности на циментова основа. Използва се за стабилизиране на бетонови подове и увеличаване на износоустойчивостта им, както и намалява запрашеностт...
повече...
НОВ
DUROFLOOR-PSF

Двукомпонентен епоксиден грунд без разтворители

Двукомпонентен епоксиден грунд без разтворители. Използва се върху повърхности, които в последствие ще бъдат покрити с епоксидни подови системи и като смола за приготвяне на епоксидни замазки за поправки, в комбинация с кварцов пя...
повече...
НОВ
DUROPRIMER-PRO

Двукомпонентен епоксиден грунд без разтворители

Двукомпонентен епоксиден грунд без разтворители. Използва се за грундиране на циментови повърхности преди полагане на епоксидни покрития от системата DUROFLOOR. С добавяне на кварцов пясък, може да се използва за приготвяне на епо...
повече...
НОВ
EPOXYPRIMER 500

Двукомпонентен епоксиден грунд, на водна основа

Двукомпонентен епоксиден грунд на водна основа. Използва се като грунд за полиуретанови системи ISOFLEX-PU при полагане върху неабсорбиращи повърхности или стари хидроизолационни слоеве. Също може да се използва като грунд за циме...
повече...
НОВ
DUROPRIMER-W

Трикомпонентен епоксиден грунд на водна основа

Епоксиден водоразтворим грунд, 3 компонентен. Използва се при влажни основи или при нови бетонови подове (на възраст по-малко от 28 дни), които ще бъдат покрити с епоксидните системи DUROFLOOR. Класифицира се като подово покритие ...
повече...
НОВ
DUROPRIMER-SG

Двукомпонентен епоксиден грунд за бетонни подове

Двукомпонентен епоксиден грунд, без разтворители. Използва се като хидроизолационнен слой върху подове, при които има проблем с влага и ще се покриват с епоксидна подова система или циментови замазки. Също така може да се използва...
повече...
НОВ