Горещо-полагана полиуреа

Грид
Списък
ISOMAT-PUA 2230

Двукомпонентна, силно устойчива защитна мембрана от топлополагана чиста полиуреа, без разтворители.

Защитно покритие на подове, подложени на тежък автомобилен трафик и на места, при които се изисква голяма химическа устойчивост, като индустриални зони, паркинги, автосервизи, резервоари и т.н. Подходяща и като покрита хидро...
повече...
НОВ
ISOMAT-PUA 1360

Високо еластична, двукомпонентна, топлополагана хидроизолация от чиста полиуреа без разтворители.

Много подходяща за основи, подложени на вибрации. Използва се за хидроизолация на плоски покриви, метални покриви, водни резервоари, басейни и др, като некрайно покритие. Освен това се прилага и като защитно покритие на подо...
повече...
НОВ
ISOMAT-PUA 1240

Силно еластична двукомпонентна, топлополагана хидроизолационна мембрана от хибридна полиуреа без разтворители.

Хидроизолационно решение за най- разнообразни приложения, особено при нужда от висока механична и химична устойчивост и бързо полагане като плоски и скатни покриви, открити тераси, обърнати и зелени покриви, мостове и виадук...
повече...
НОВ