Боядисване на метални повърхности с антикорозионно епоксиден грунд

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

EPOXYCOAT-AC Двукомпонентен, антикорозионен епоксиден грунд

 

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Защитата на металните повърхности от поява на корозия е изключително важна за тяхната правилна експлоатация и дълготрайност.

II. РЕШЕНИЕ

EPOXYCOAT-AC се използва като активно антикорозионно покритие на железни и стоманени повърхности, специално за повърхности които ще бъдат покривани с епоксидни системи EPOXYCOAT или DUROFLOOR.

Устойчива е на органични и неорганични киселини, алкали, петролни продукти, разтворители, вода, морска вода, атмосферни влияния и т.н. Осигурява отлична защита срещу корозия на металните повърхности.

Може да се използва и като крайно покритие. Използва се за защита на силози, стоманени мостове, огради, железни покривни покрития, тръби , армировка и т.н.

III. ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

 1. Повърхността върху която ще се полага трябва да е суха и здрава, без замърсявания, които могат да влошат адхезията на материала, като прах, масла и т.н.
 2. Според вида на основата, тя трябва да се обработи чрез шлайфане, пясъкоструйка и т.н. След това основата се почиства цялостно с промишлена прахосмукачка.

Полагане на EPOXYCOAT-AC

 1. Компонентите A (смола) и B (втвърдител) са пакетирани в две отделни опаковки, в точно определено съотношение по маса. Цялото количество на компонент В се добавя към цялото количество на компонент А. Смесването се извършва за около 5 минути чрез нискооборотен миксер (300 обр/мин). Особено важно е сместа да се разбърка добре в близост до стените и дъното на опаковката, за да се постигне равномерно разпределяне на втвърдителя.
 2. EPOXYCOAT-AC се полага чрез четка, ролер или машинно пръскане на два слоя. Вторият слой се полага след като първият е изсъхнал, но в рамките на 24 часа.
  Разход: 150-200 g/m2/слой.
 3. Съответните епоксидни покрития EPOXYCOAT или DUROFLOOR се нанасят в рамките на 24 часа. Също така, EPOXYCOAT-AC може да се използва като крайно покритие, като се нанасят още два слоя. Всеки следващ слой се полага след като предишният е изсъхнал, но в рамките на 24 часа.

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

 • EPOXYCOAT-AC съдържа разтворители, поради което при полагане в затворени помещения е необходимо да се осигури добра вентилация.
 • Адхезията между последователни слоеве може да се повлияе от влага или прах.
 • Епоксидните покрития трябва да се защитят от влага за 4-6 часа след полагане. Влажността може да доведе до избеляване и/или да повлияе на втвърдяването. Избелели или невтвърдили се части от повърхността трябва да се премахнат чрез шлайф машина.
 • В случай при които времето между полагане на последователни слоеве е по-дълго от препоръчителното или в случай на полагане върху стари слоеве, повърхността трябва да се почисти и да се обработи с шлайф машина, преди полагане на новият слой.
 • EPOXYCOAT-AC е напълно безопасен за здравето след втвърдяване.
 • Консултирайте се с инструкциите за безопасност, посочени върху опаковката.