Хидроизолационна защита на стени чрез полагане на водоотблъскваща мазилка

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

MARMOCREΤ-BOND Шприц мазилка – Свързващ слой

MARMOCREΤ-BASE Хастарна мазилка

MARMOCRET-PLUS Fine Полимер-циментова, суха, цветна, водоотблъскваща мазилка – Драскана структура

MARMOCRET-PLUS Decor Полимер-циментова, суха, цветна, водоотблъскваща мазилка – Влачена структура

PL-PRIMER Грунд за мазилки, защитаващ от бърза загуба на влага

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Проблемите с влагата върху външните стени на сградите, предизвикани от дъждове са често срещан проблем, които може да бъде решен лесно още в началото чрез полагане на подходяща фасадна мазилка.

 

II. РЕШЕНИЕ

Полагане на полимер-циментови, сухи, бели или цветни, водоотблъскващи мазилки MARMOCRET-PLUS Fine или MARMOCRET-PLUS Decor (драскана или влачена крайна повърхност).

Тези мазилки притежават значителни водоотблъскващи свойства и същевременно образуват естетична крайна повърхност.

 

III. ПОЛАГАНЕ

“Свързваща мазилка – шприц”
Основата трябва да е здрава и чиста, без прах и други замърсявания. Преди полагане на мазилката трябва да се навлажни цялостно. За подобряване на адхезията към основата, особено при полагане върху много гладки основи (EPS), първоначално се нанася свързваща шприц мазилка изготвена чрез смесване а полимерна смола ADIPLAST и цимент, пясък и вода (съотношение на смесване : цимент : пясък : ADIPLAST : вода = 1 : 1 : 0,25 : 0,25 по обем). Вместо изготвяне на шприц мазилка, може да се използва готов свързващ разтвор MARMOCRET-BOND.

25 kg MARMOCRET-BOND се добавят постепенно към 4,75 l вода, при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднороден разтвор с желаната обработваемост. Разтворът се полага машинно или ръчно, чрез мистрия. Хастарната мазилка може да се полага 1-2 дни след нанасяне на MARMOCRET-BOND.

Разход на MARMOCRET-BOND: около 5 kg/m².

Основна слой мазилка (“Хастарна мазилка”)

 1. След изсъхване на свързващият слой, за да се изравни повърхността и да се отстранят евентуални недостатъци върху стената, се полага основна, хастарна мазилка. Вместо традиционните мазилки приготвяни на място, може да се използва готова, суха мазилка MARMOCRET-BASE.

  25 kg MARMOCRET-BASE се добавят постепенно към 4,75 l вода, при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднороден разтвор с желаната обработваемост. Разтворът се полага машинно или ръчно, чрез мистрия и маламашка. Крайният слой мазилка се полага поне 7 дни след полагане на MARMOCRET-BASE.

  Разход на MARMOCRET- BASE: около 13,5 kg/m²/cm.

  В случай че основата, върху която ще се полага мазилката, е съставена от топлоизолационни плоскости (EPS, XPS и т.н.), както и при полагане върху греди, колони, бетони стени, фуги и т.н., се препоръчва армиране на мазилката със стъклофибърна мрежа, за да не се допуска образуване на пукнатини в следствие на термични движения и различни разширения и свивания на отделните слоеве.

  Стъклофибърната мрежа се притиска леко в пресният слой мазилка. Мрежата се полага на 10-15 cm след края на топлоизолационните плоскости.

 2. Преди полагане на крайната мазилка, се препоръчва хастарната мазилка да се навлажни цялостно, за да не се позволи изтегляне на влага от крайната мазилка. При полагане на цветни мазилки MARMOCRET-PLUS Fine или MARMOCRET-PLUS Decor вместо навлажняване на основата, за да се намали абсорбцията и да се гарантира еднакъв краен цвят, се препоръчва хастарната мазилка да се грундира с PL-PRIMER.

  Разход на PL-PRIMER: 40-100 g/m², в зависимост от поглъщаемоста на основата.

 

Полагане на MARMOCRET-PLUS Fine и MARMOCRET-PLUS Decor

 1. 25 kg MARMOCRET-PLUS Fine или MARMOCRET-PLUS Decor се добавят постепенно към 5,0-5,5 l чиста вода, при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднороден разтвор с желаната обработваемост. Миксера, които се използва за смесване, трябва да бъде напълно чист за да се избегне нежелана промяна на цвета на мазилката.

 2. 2Мазилката се нанася ръчно, чрез мистрия и маламашка, или машинно.
  Разход на MARMOCRET PLUS Fine: около 1,4 kg/m²/mm. Препоръчителна дебелина 2-3 mm.
  Разход на MARMOCRET PLUS Decor: около 1,4 kg/m²/mm. Препоръчителна дебелина 2,5-3,5 mm.

 3. 3. Повърхността на нанесената мазилка се обработва с маламашка с гъба, при полагане на MARMOCRET-PLUS Fine или с пластмасова или дървена пердашка, при полагане на MARMOCRET-PLUS Decor. Обработването се извършва след като е започнало първоначалното свързване. Времето за работа и обработка зависи от поглъщаемоста на основата, околната температура и консистенцията на разтвора.

 

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Температурата по време на полагане на мазилките трябва да е поне +5οC.

 • При високи температури на въздуха, циментовите мазилки трябва да се навлажняват след полагане, за да се избегне бързо съсъхване.

 • Продуктите съдържат цимент и реагират алкално с водата, поради което се класифицират като дразнител.

 • Преди употреба се консултирайте с инструкциите за безопасност и предпазните мерки, посочени върху опаковката.

gb10-1