Хидроизолация на наклонени покриви с заковани покривни керемиди

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

DELTA-FOL PVG Хидроизолационна покривна мембрана

DELTA-FOL PVE Хидроизолационна покривна мембрана

DELTA-VENT S Хидроизолационна покривна мембрана

DRAGOFOL Бяла хидроизолационна покривна мембрана

DELTA-FOL LP Прозрачна хидроизолационна покривна мембрана

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Полагането на надежден хидроизолационен слой под керемидите е необходимо, тъй като водата може да проникне през пукнатини или при неправилен монтаж на керемидите, както и при силен вятър. Хидроизолационната защита се постига чрез полагане на покривни мембрани, които освен да създават ефективна хидроизолация, трябва да притежават и следните свойства:

  • Трябва да са паропропускливи, за да не се позволява образуване на конденз, който може да доведе до увреждане на покривната конструкция, топлоизолационните покрития и до влошаване на условията в жилищните помещения.

  • Трябва да бъдат устойчиви и дълготрайни, тъй като последващи ремонти на хидроизолационният слой са трудни и скъпи.

  • Трябва да бъдат здрави, леки и лесни за монтаж.

II. РЕШЕНИЕ

На тези изисквания напълно отговарят хидроизолациите покривни мембрани DELTA-VENT S, DELTA-FOL PVG, DELTA-FOL PVE, DRAGOFOL и DELTA-FOL LP, които притежават следните характеристики:

  • Надеждна водонепропускливост, дори и при полагане върху покриви с малък наклон.

  • Ниско тегло и лесно полагане.

  • Пароропускливост и не позволяват образуване на конденз.

  • Голяма якост на опън и устойчивост на разкъсване.

  • Достатъчна еластичност, която позволява полагането им около трудно достъпни места, като покривни прозорци, елементи от отводнителната система и т.н.

  • Голяма устойчивост на огън, като ограничават разпространението на пламъци в случай на пожар.

По отношение на паропропускливостта на мембраните, тя се постига по два начина:

Мембраните DELTA-VENT S, DELTA-FOL PVG, DELTA-FOL PVE са изградени от паропропускливи полимерни слоеве.

Мембраните DRAGOFOL и DELTA-FOL LP са предварително перфорирани с микро отвори, които пропускат парите, но не и водата. Тези мембрани не се препоръчват за директен монтаж върху покривната обшивка, тъй като е възможно през отворите да премине вода поради силите на кохезия.

III. ПОЛАГАНЕ

Хидроизолационните мембрани се монтират под керемидите.

Мембраните се монтират напречно на наклона на покрива върху покривните ребра и под гредите върху които се поставят керемидите. Мембраните се полагат като се започне от най-ниската част, за да не се образуват ръбове и фуги срещи отока на водата. Мембраните се фиксират при заковаване на напречните греди, носещи керемидите. Отделните мембрани се застъпват една друга около 10 cm в надлъжна посока. При наклон на покрива под 22° застъпването трябва да бъде около 20 cm. Препоръчва се при полагане на мембраните върху покривните ребра, те да се монтират така че да провисват леко, за да се отклони водният оток от зоните на приковаване на мембраната.