Хидроизолация на обърнат плосък покрив

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

AQUAMAT-FLEX Двукомпонентна, еластична циментова хидроизолация

AQUAMAT-ELASTIC Двукомпонентна, еластична циментова хидроизолация

DUROCRET Полимер-циментова смес за поправки и корекции

RAPICRET Бързо втвърдяваща полимер-циментова смес за поправки и корекции

ADIPLAST Полимерна смола, подобряваща множество характеристики на циментовите смеси

АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА Стъклофибърна армировъчна мрежа за армиране на хидроизолационният слой

 

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

При система „обърнат“ плосък покрив, хидроизолацията се нанася под топлоизолационните плоскости. В този случай хидроизолационният слой трябва да притежава много добра адхезия към основата, еластичност, издръжливост и дълготрайност, също така е необходимо да устойчив на остатъчна вода, затворена между топлоизолацията и хидроизолацията.

II. РЕШЕНИЕ

На тези изисквания напълно отговаря двукомпонентна, флексова циментова хидроизолация AQUAMAT-FLEX цялостно армирана със стъклофибърна армировъчна мрежа, която образува непрекъсната хидроизолационна мембрана с отлична адхезия, издръжливост и дълготрайност.

III. ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

 1. Основата трябва да се почисти цялостно от прах и други замърсявания.
 2. Всички, отвори, пукнатини и т.н., в основата се запълват и заравняват с полимер-циментова смес за поправки и корекции DUROCRET или подходящ циментов разтвор подобрен с ADIPLAST в съотношение цимент : пясък = 1:2 до 1:3. Препоръчва се предварително да се нанесе свързващ слой с ADIPLAST, приготвен в съотношение цимент : пясък : ADIPLAST : вода = 1:1:0,5:0,5 по маса. Свързващият слой се нанася чрез четка, на дебелина приблизително 2 mm. Полагането на циментовият разтвор се извършва докато не е засъхнал свързващият слой (мокро/мокро).
 3. По цялата дължина на ъгъла между бетоновата плоча и вертикалните елементи (бордове, комини и т.н.) се изработват холкери (заоблят се) със страни 5-6 cm, чрез нанасяне на DUROCRET или подходящ циментов разтвор подобрен с ADIPLAST. При необходимост от бързо полагане може да се използва бързо втвърдяваща, полимер-циментова смес за поправки и корекции RAPICRET.
  Разход на DUROCRET за направа на холкери: 1,9-2,7 kg/m.
 4. Преди полагане на хидроизолацията, цялата повърхност трябва да се навлажни добре, но без да остава вода върху нея.

Полагане на AQUAMAT-FLEX

 1. Цялото съдържанието на 25 kg торба (компонент A) се добавя към 8 kg течен еластификатор (компонент B), при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес с консистенция подходяща за полагане с четка.
 2. AQUAMAT-FLEX се полага чрез четка на 3 слоя. Хидроизолационният слой се армира цялостно със сътклофибърна армировъчна мрежа, която се поставя върху пресният първи слой и се притиска за да потъне напълно в материала. Отделните ленти се застъпват около 5-10 cm. В последствие се нанасят още два слоя AQUAMAT-FLEX. Всеки следващ слой се полага след като предишният е изсъхнал. Дебелини на слоя по-големи 1 mm трябва да се избягват поради опасност от поява на пукнатини в материала.
  Хидроизолацията трябва да се нанесе и по вертикалните повърхности на височина поне 15-20 cm.
  Разход на AQUAMAT-FLEX: общо 3,5 kg/m².

Полагане на топлоизолация и крайно баластово покритие

След като хидроизолационният слой се е втвърдил, се полагат подходящи топлоизолационни плоскости от екструдиран пенополистирол. Плоскостите се поставят без да е необходимо да се залепват към основата. Върху тях се поставя геотекстил и на края се полагат покривни плочи или чакъл (дебелина на слоя 6-8 cm), за да се защити хидроизолацията и топлоизолацията от слънчевите лъчи и ветрови натоварвания.

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Пресният слой AQUAMAT-FLEX трябва да се защити от високи или ниски температури и дъжд.
 • Алтернативно вместо AQUAMAT-FLEX може да се използва AQUAMAT-ELASTIC.
 • Компонент A на AQUAMAT-FLEX съдържа цимент и реагира алкално с водата, поради което се класифицира като дразнител.
 • Температурата по време на полагане на всички материали трябва да е между +5°C и +30°C
 • Моля, преди употреба се консултирайте с инструкциите за безопасност, посочени върху опаковките на продуктите.
 • За по-подробна информация за продуктите и начина на полагане се запознайте с Техническите спецификации.