Хидроизолация на плоски покриви

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

AQUAMAT-ELASTIC Двукомпонентна, еластична циментова хидроизолация

DUROCRET Полимер-циментова смес за поправки и корекции

RAPICRET Бързо втвърдяваща полимер-циментова смес за поправки и корекции

ADIPLAST Полимерна смола, подобряваща множество характеристики на циментовите смеси

АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА Стъклофибърна армировъчна мрежа за армиране на хидроизолационният слой

 

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Хидроизолационният слой върху плоски покриви трябва да притежава много добра адхезия към основата, еластичност, издръжливост на атмосферни условия и дълготрайност, също така е необходимо да устойчив на остатъчна вода.

II. РЕШЕНИЕ

На тези изисквания напълно отговаря двукомпонентна, циментова хидроизолация AQUAMAT-ELASTIC цялостно армирана със стъклофибърна армировъчна мрежа, която образува непрекъсната хидроизолационна мембрана с отлична адхезия, издръжливост и дълготрайност и еластичност която и позволява да следва разширяванията/свиванията на покрива.

III. ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

 1. Основата трябва да се почисти цялостно от прах и други замърсявания.
 2. По цялата дължина на ъгъла между покрива и вертикалните елементи (бордове, комини и т.н.) се изработват холкери (заоблят се) със страни 5-6 cm, чрез нанасяне на DUROCRET или подходящ циментов разтвор подобрен с ADIPLAST. При необходимост от бързо полагане може да се използва бързо втвърдяваща, полимер-циментова смес за поправки и корекции RAPICRET.
  Разход на DUROCRET за направа на холкери: 1,9-2,7 kg/m.
 3. Преди полагане на хидроизолацията, цялата повърхност трябва да се навлажни добре, но без да остава вода върху нея.

Полагане на AQUAMAT- ELASTIC

 1. Цялото съдържанието на 25 kg торба (компонент A) се добавя към 10 kg течен еластификатор (компонент B), при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес с консистенция подходяща за полагане с четка.
 2. AQUAMAT- ELASTIC се полага чрез четка на 3 слоя. Хидроизолационният слой се армира цялостно със сътклофибърна армировъчна мрежа, която се поставя върху пресният първи слой и се притиска за да потъне напълно в материала. Отделните ленти се застъпват около 5-10 cm. В последствие се нанасят още два слоя AQUAMAT- ELASTIC. Всеки следващ слой се полага след като предишният е изсъхнал. Препоръчва се последният слой AQUAMAT-ELASTIC да се нанесе с в бял цвят, за да се намали поглъщането на топлина от слънчевите лъчи и да се удължи експлоатационното време на хидроизолационното покритие. Дебелини на слоя по-големи 1 mm трябва да се избягват поради опасност от поява на пукнатини в материала. Хидроизолацията трябва да се нанесе и по вертикалните повърхности на височина поне 15-20 cm.
  Разход на AQUAMAT-ELASTIC: общо 3,5 kg/m².

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Пресният слой AQUAMAT- ELASTIC трябва да се защити от високи или ниски температури и дъжд.
 • Компонент A на AQUAMAT- ELASTIC съдържа цимент и реагира алкално с водата, поради което се класифицира като дразнител.
 • Температурата по време на полагане на всички материали трябва да е между +5°C и +30°C.
 • Моля, преди употреба се консултирайте с инструкциите за безопасност, посочени върху опаковките на продуктите.
 • За по-подробна информация за продуктите и начина на полагане се запознайте с Техническите спецификации.