Хидроизолация на плувни басейни и боядисване с епоксидна боя

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

AQUAMAT-ELASTIC Двукомпонентна, еластична циментова хидроизолация

EPOXYCOAT-S Двукомпонентно епоксидно покритие за плувни басейни

DUROCRET-PLUS Полимер-циментова смес за поправки и корекции с фибри

EPOXYPRIMER 500 Двукомпонентен епоксиден грунд на водна основа

ADIPLAST Полимерна смола, подобряваща множество характеристики на циментовите смеси

AQUAMAT-ADMIX Кристализираща добавка за водоплътност на бетон

PLASTIPROOF Пластификатор/водонамаляваща добавка за бетон

FIBERGLASS MESH Стъклофибърна армировъчна мрежа за армиране на хидроизолационният слой

SM-14 Специален разтворител за епоксидни покрития

 

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Обичаен и лесен начин за създаване на крайна повърхност на плувен басейн, е боядисването със специално епоксидно покритие. Това е технически ефективно решение, което е по-достъпно от полагането на керамични плочки.

Изборът на епоксидно покритие влияе значително на избора на типа на хидроизолация на басейна, тъй като той определя специфични изисквания за хидроизолацията, която трябва да се положи преди нанасяне на боята.

В този случай хидроизолационият слой трябва да притежава следните характеристики:

 • Трябва да осигурява ефективна хидроизолация.
 • Трябва да притежава висока еластичност, особено на дъното на басейна, където натоварванията от разширяване/свиване са най-големи (най-вече поради влиянието на слънчевите лъчи, когато басейна е празен).
 • Трябва да притежава силна адхезия към основата и да е устойчив на вероятна поява на негативно водно налягане (например при празен басейн и периодично или постоянно високи подпочвени води).

Епоксидното покритие трябва да притежава следните свойства:

 • Еластичност, за да не се допуска поява на пукнатини предизвикани от разширяване/свиване.
 • Устойчивост на вода и химикали, които се използват в плувни басейни (хлор).
 • Устойчивост на атмосферни влияния.

II. РЕШЕНИЕ

Първоначално изискване е носещата конструкция на басейна да е изчислена подходящо, така че да може ефективно да издържа на хидростатично налягане.

За да се отговори на изискванията към хидроизолационно покритие на плувен басейн, се препоръчва полагане на двукомпонентна, еластична, циментова хидроизолация AQUAMAT-ELASTIC Хидроизолационният слой създаден чрез полагане на AQUAMAT-ELASTIC притежава следните характеристики:

 • Ефективна хидроизолация.
 • Силна адхезия към основата и висока устойчивост.
 • Висока еластичност.
 • Дълготрайност.
 • Устойчивост и негативно водно налягане, защитаваща басейна от загуба и проникване на вода.

Освен това, по време на изграждане на носещата стоманобетонова конструкция, се препоръчва използването на добавка за водоплътност на бетон PLASTIPROOF в съотношение 0,2-0,5% от масата на цимента, както и добавяне на кристализираща добавка за водоплътност AQUAMAT-ADMIX в съотношение 0,8-1,0 kg на 100 kg цимент.

Изискваният за химическа устойчивост на крайното покритие се покриват чрез полагане на епоксидно покритие EPOXYCOAT-S. То представлява двукомпонентна епоксидна система с устойчивост на износване, атмосферни влияния и различни химикали, като разредени киселини, алкали, петролни продукти, някой разтворители, питейна и морска вода.

III. ПОЛАГАНЕ

I. Подготовка на основата

 1. Основата трябва да се почисти цялостно от кофражни масла, прах, и други замърсявания.
 2. Нестабилни и рушащи се части от основата трябва да се премахнат.
 3. Дистанционери и дървени укрепители се премахват на дълбочина около 3 cm в бетона.
 4. Съществуващи фуги се отварят V-образно по цялата им дължина на дълбочина 2-3 cm.
 5. Всички горепосочени зони се навлажняват добре и се запълват с полимер-циментова смес за поправки и корекции DUROCRET-PLUS. При необходимост от бързо извършване на поправките може да се използва бързо втвърдяваща, полимер-циментова смес за поправки и корекции RAPICRET.
 6. За да се осигури подходяща основа за нанасяне на хидроизолационният слой и епоксидното покритие е необходимо в ъглите между под и стена, и стена и стена да се изработят холкери (да се заоблят) със страни 5-6 cm, чрез нанасяне на DUROCRET-PLUS или подходящ циментов разтвор.
  Разход на DUROCRET-PLUS: за репариране на повърхността: 25 kg за 30-40 m² (ориентировъчна консумация за обичайна бетона повърхност). За направа на холкери: 1,9-2,7 kg/m.

В случай че бетоновата повърхност е неравна

В този случай е необходимо стените и дъното на плувният басейн да се изравнят предварително със здрав циментов разтвор с добавка ADIPLAST. Циментовият разтвор се изготвя в съотношение цимент : пясък = 1:2,5 и ADIPLAST (5-10% от масата на цимента). Разтворът се нанася на дебелина 2-3 cm.

Върху стените:
За подобряване на адхезията между бетоновите стени и циментовият разтвор, първоначално се нанася свързваща шприц мазилка с ADIPLAST, приготвена в съотношение цимент : пясък : ADIPLAST : вода = 1:1:0,25:0,25 по маса. Свързващият слой се нанася чрез четка. Полагането на циментовият разтвор се извършва след втвърдяване на свързващата шприц мазилка (около 1 ден).

Върху дъното:
За подобряване на адхезията между бетоновото дъно и циментовият разтвор се нанася свързващ слой с ADIPLAST, приготвен в съотношение цимент : пясък : ADIPLAST : вода = 1:1:0,5:0,5 по маса. Свързващият слой се нанася чрез четка, на дебелина приблизително 2 mm. Полагането на циментовият разтвор се извършва докато свързващият слой не е засъхнал (мокро/мокро)

Циментовата хидроизолация AQUAMAT-ELASTIC се нанася 21-28 дни след полагане на изравнителната замазка.

В случай че бетоновата повърхност е равна

В този случай не се налага полагане на изравнително покритие и циментовата хидроизолация AQUAMAT-ELASTIC може да се полага директно върху бетоновата повърхност.

II. Нанасяне на двукомпонентна, еластична циментова хидроизолация AQUAMAT-ELASTIC

 1. Цялото съдържанието на 25 kg торба (компонент A) се добавя към 10 kg течен еластификатор (компонент B), при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес с консистенция подходяща за полагане с четка. Двата компонента се смесват с нискооборотен миксер (300 обр/мин). Цялата повърхност на основата трябва да се навлажни добре, но без да оставя вода върху нея.
 2. AQUAMAT-ELASTIC се нанася с четка, на четири слоя върху дъното и стените на басейна. В зоните на холкерите между дъно/стени и стена/стена се препоръчва армиране на хидроизолационният слой със стъклофибърна армировъчна лента с широчина 10 cm. Лентата се поставя върху пресният първи слой и се притиска за да потъне напълно в материала. Всеки следващ слой се полага след като предишният е изсъхнал. Необходимо е последният слой, докато все още не е засъхнал, да се обработи с гладка маламашка за да се образува гладка повърхност. За да се избегне поява на пукнатини, всеки слой не трябва да надвишава 1 mm дебелина.
  Разход на AQUAMAT-ELASTIC: общо 4 kg/m².

III. Грундиране с двукомпонентен епоксиден грунд EPOXYPRIMER 500 и боядисване с двукомпонентно епоксидно покритие EPOXYCOAT-S

 1. Нанасянето на грунда EPOXYPRIMER 500 се извършва поне 4-7 дни (в зависимост от атмосферните условия) след полагане на AQUAMAT-ELASTIC и след като основата е напълно изсъхнала (съдържание на влага под < 4%).
  Компонентите A (смола) и B (втвърдител) са пакетирани в две отделни опаковки, в предварително точно определено съотношение по маса. Цялото количество на компонент B се добавя към компонент A. Смесването на двата компонента се извършва за около 2-3 минути чрез нискооборотен миксер (300 обр/мин), до образуване на хомогенна смес. Особено важно е сместа да се разбърка добре в близост до стените и дъното на опаковката, за да се постигне равномерно разпределяне на втвърдителя. За постигане на желаната обработваемост EPOXYPRIMER-500 може да се разреди с чиста вода до 30%.
  Разход на EPOXYPRIMER 500: около 200 g/m², в зависимост от поглъщаемоста на основата.
 2. След изсъхване на грунда и в рамките на 24-48 часа след полагането му, се нанася епоксидното покритие EPOXYCOAT-S. Компонентите A (смола) и B (втвърдител) са пакетирани в две отделни опаковки, в точно определено съотношение по маса.
 3. Цялото количество на компонент В се добавя към цялото количество на компонент А. Смесването се извършва за около 5 минути чрез нискооборотен миксер (300 обр/мин). Особено важно е сместа да се разбърка добре в близост до стените и дъното на опаковката, за да се постигне равномерно разпределяне на втвърдителя. EPOXYCOAT-S се полага неразреден или разреден до 5% по маса с разтворител SM-14. Полага се чрез четка, ролер или машинно пръскане на минимум два слоя. Вторият слой се полага след като първият е изсъхнал, но в рамките на 24 часа.
  Разход на EPOXYCOAT-S: 200-300 g/m² за слой.

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Пресният слой AQUAMAT-ELASTIC трябва да се защити от високи или ниски температури и дъжд.
 • Компонент A на AQUAMAT-ELASTIC съдържа цимент и реагира алкално с водата, поради което се класифицира като дразнител.
 • Специално внимание по отношение на хидроизолационната защита трябва да се обърне при инсталирането на допълнителни компоненти в плувният басейн, като осветление, тръби, филтри и т.н. Всички празнини трябва да се запълнят с полиуретанов мастик FLEX MS-45.
 • Времето за работа с епоксидни покрития намалява, с увеличаване на околната температура.
 • Адхезията между последователни слоеве може да се повлияе от влага или замърсявания.
 • Епоксидните покрития трябва да се защитят от влага за 4-6 часа след полагане. Влажността може да доведе до избеляване и/или да повлияе на втвърдяването. Избелели или не втвърдили се части от повърхността трябва да се премахнат чрез шлайф машина.
 • В случай при които времето между полагане на последователни слоеве от епоксидни покрития е по-дълго от препоръчителното или в случай на полагане върху стари епоксидни покрития, повърхността трябва да се почисти и да се обработи с шлайф машина, преди полагане на новият слой.
 • Напълването с вода на плувният басейн се извършва не по-рано от 7 дни след нанасяне на EPOXYCOAT-S.
 • EPOXYCOAT-S съдържа разтворители, поради което при полагане в затворени помещения е необходимо да се осигури добра вентилация.
 • Температурата по време на полагане на всички материали трябва да е между +5ºC и +35ºC.
 • Моля, преди употреба се консултирайте с инструкциите за безопасност, посочени върху опаковките на продуктите.
 • За по-подробна информация за продуктите и начина на полагане се запознайте с Техническите спецификации.