Хидроизолация на плувни басейни и полагане на керамични плочки

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

AQUAMAT-ELASTIC Двукомпонентна, еластична циментова хидроизолация

ISOMAT AK-ELASTIC Виококачесвено, двукомпонентно еластично лепило за плочки C2E S2

MULTIFILL-EPOXY THIXO Двукомпонентна епоксидна фугираща смес и лепило за плочки

DUROCRET-PLUS Полимер-циментова смес за поправки и корекции с фибри

RAPICRET Бързо втвърдяваща полимер-циментова смес за поправки и корекции

ADIPLAST Полимерна смола, подобряваща множество характеристики на циментовите смеси

AQUAMAT-ADMIX Кристализираща добавка за водоплътност на бетон

PLASTIPROOF Пластификатор/водонамаляваща добавка за бетон

FIBERGLASS MESH Стъклофибърна армировъчна мрежа за армиране на хидроизолационният слой

 

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Обичайното крайно покритие на плувни басейни са керамични плочки, като по този начин се създава дълготрайно покритие с добър естетичен вид.

Крайното покритие от керамични плочки влияе значително на избора на типа на хидроизолация на басейна, тъй като то определя специфични изисквания за хидроизолацията.

В този случай хидроизолационият слой трябва да притежава следните характеристики.

 • Трябва да осигурява ефективна хидроизолация.
 • Трябва да притежава висока еластичност, особено на дъното на басейна, където натоварванията от разширяване/свиване са най-големи (най-вече поради влиянието на слънчевите лъчи, когато басейна е празен).
 • Трябва да бъде дълготраен, тъй като последващи ремонти на хидроизолационният слой са трудни и скъпи.
 • Трябва да притежава силна адхезия към основата и да е устойчив на вероятна поява на негативно водно налягане (например при празен басейн и периодично или постоянно високи подпочвени води).

Лепилото за плочки трябва да притежава, значителна якост, висока еластичност и устойчивост, тъй като ще бъде подложено на атмосферни влияния, водата в басейна и химически добавки.

Фугиращата смес трябва да притежава устойчивост на химически влияния предизвикани от химикали (хлор) и почистващите препарати, които се използват в плувни басейни.

II. РЕШЕНИЕ

Първоначално изискване е носещата конструкция на басейна да е изчислена подходящо, така че да може ефективно да издържа на хидростатично налягане.

За да се отговори на изискванията към хидроизолационно покритие на плувен басейн, се препоръчва полагане на двукомпонентна, еластична, циментова хидроизолация AQUAMAT-ELASTIC Хидроизолационният слой създаден чрез полагане на AQUAMAT-ELASTIC притежава следните характеристики:

 • Ефективна хидроизолация.
 • Силна адхезия към основата и висока устойчивост.
 • Висока еластичност.
 • Дълготрайност.
 • Устойчивост и негативно водно налягане, защитаваща басейна от загуба и проникване на вода.

Освен това, по време на изграждане на носещата стоманобетонова конструкция, се препоръчва използването на добавка за водоплътност на бетон PLASTIPROOF в съотношение 0,2-0,5% от масата на цимента, както и добавяне на кристализираща добавка за водоплътност AQUAMAT-ADMIX в съотношение 0,8-1,0 kg на 100 kg цимент.

Полагането на хидроизолацията и керамичните плочки изисква гладка и здрава основа. При необходимост повърхността на бетоновата конструкция се подравнява със здрава циментова замазка.

Керамичните плочки се лепят с полимер-циментови лепила ISOMAT AK-ELASTIC или ISOMAT AK 25.

Препоръчва се плочките да се фугират с високоякостна и химичеси устойчива двукомпонентна епоксидна фугираща смес MULTIFILL-EPOXY THIXO или водоотблъскваща, полимер-циментова фугираща смес MULTIFILL-SMALTO 1-8 mm.

III. ПОЛАГАНЕ

I. Подготовка на основата

 1. Основата трябва да се почисти цялостно от кофражни масла, прах, и други замърсявания.
 2. Нестабилни и рушащи се части от основата трябва да се премахнат.
 3. Дистанционери и дървени укрепители се премахват на дълбочина около 3 cm в бетона.
 4. Съществуващи фуги се отварят V-образно по цялата им дължина на дълбочина 2-3 cm.
 5. Всички горепосочени зони се навлажняват добре и се запълват с полимер-циментова смес за поправки и корекции DUROCRET-PLUS. При необходимост от бързо извършване на поправките може да се използва бързо втвърдяваща, полимер-циментова смес за поправки и корекции RAPICRET.
 6. В ъглите между под и стена, и стена и стена трябва да се изработят холкери (да се заоблят) със страни 5-6 cm, чрез нанасяне на DUROCRET-PLUS или подходящ циментов разтвор.
  Разход на DUROCRET-PLUS: за репариране на повърхността: 25 kg за 30-40 m² (ориентировъчна консумация за обичайна бетона повърхност). За направа на холкери: 1,9-2,7 kg/m.

В случай че бетоновата повърхност е неравна

В този случай е необходимо стените и дъното на плувният басейн да се изравнят предварително със здрав циментов разтвор с добавка ADIPLAST. Циментовият разтвор се изготвя в съотношение цимент : пясък = 1:2,5 и ADIPLAST (5-10% от масата на цимента). Разтворът се нанася на дебелина 2-3 cm.

Върху стените:
За подобряване на адхезията между бетоновите стени и циментовият разтвор, първоначално се нанася свързваща шприц мазилка с ADIPLAST, приготвена в съотношение цимент : пясък : ADIPLAST : вода = 1:1:0,25:0,25 по маса. Свързващият слой се нанася чрез четка. Полагането на циментовият разтвор се извършва след втвърдяване на свързващата шприц мазилка (около 1 ден).

Върху дъното:
За подобряване на адхезията между бетоновото дъно и циментовият разтвор се нанася свързващ слой с ADIPLAST, приготвен в съотношение цимент : пясък : ADIPLAST : вода = 1:1:0,5:0,5 по маса. Свързващият слой се нанася чрез четка, на дебелина приблизително 2 mm. Полагането на циментовият разтвор се извършва докато не е засъхнал свързващият слой (мокро/мокро)

Циментовата хидроизолация AQUAMAT-ELASTIC се нанася 21-28 дни след полагане на изравнителната замазка.

В случай че бетоновата повърхност е равна

В този случай не се налага полагане на изравнително покритие и циментовата хидроизолация AQUAMAT-ELASTIC може да се полага директно върху бетоновата повърхност.

II. Нанасяне на двукомпонентна, еластична циментова хидроизолация AQUAMAT-ELASTIC

 1. Цялото съдържанието на 25 kg торба (компонент A) се добавя към 10 kg течен еластификатор (компонент B), при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес с консистенция подходяща за полагане с четка. Двата компонента се смесват с нискооборотен миксер (300 обр/мин). Цялата повърхност на основата трябва да се навлажни добре, но без да оставя вода върху нея.
 2. AQUAMAT-ELASTIC се нанася с четка, на четири слоя върху дъното и стените на басейна. В зоните на холкерите между дъно/стени и стена/стена се препоръчва армиране на хидроизолационният слой със стъклофибърна армировъчна лента с широчина 10 cm. Лентата се поставя върху пресният първи слой и се притиска за да потъне напълно в материала. Всеки следващ слой се полага след като предишният е изсъхнал. За да се избегне поява на пукнатини, всеки слой не трябва да надвишава 1 mm дебелина.
  Разход на AQUAMAT-ELASTIC: общо 4 kg/m².

III. Лепене на керамични плочки

Керамичните плочки се лепят с полимер-циментови лепила ISOMAT AK-ELASTIC или ISOMAT AK 25.

Циментовото лепило се добавя постепенно към направната вода, при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес. Препоръчва се за смесване да се използва нискооборотен миксер. Готовата смес се оставя за около 5 минути да „узрее“, след което се разбърква отново. Лепилото се полага равномерно върху цялата повърхност с назъбена маламашка. Плочките се фиксират чрез притискане на желаното място. Положеното лепило трябва да се покрие с плочки в рамките на 30 минути, преди повърхността на лепилото да е започнала да изсъхва.

Разход на циментово лепило: 1,5-4,0 kg/m2, в зависимост от размера на зъбите на маламашката и вида на основата.

IV. Фугиране на плочки

Препоръчва се плочките да се фугират двукомпонентна епоксидна фугираща смес MULTIFILL-EPOXY THIXO или водоотблъскваща, полимер-циментова фугираща смес MULTIFILL-SMALTO 1-8 mm.

Полагане на епоксидна фугираща смес MULTIFILL-EPOXY THIXO

MULTIFILL-EPOXY THIXO е двукомпонентен материал, като компоненти A (смола) и B (втвърдител) са пакетирани в две отделни опаковки, в точно определено съотношение по маса. Цялото количество на компонент B се добавя към компонент A. Смесването на двата компонента става за около 5 минути чрез нискооборотен миксер (300 обр/мин). Особено важно е сместа да се разбърка добре в близост до стените и дъното на опаковката, за да се постигне равномерно разпределяне на втвърдителя.

Сухите и чисти фуги се запълват с MULTIFILL-EPOXY THIXO чрез гумена шпакла, в диагонална посока, така че да се напълнят изцяло и излишният материал се отстранява. Малки количества от епоксидната фуга, останали върху повърхността на плочките, се премахват веднага, като повърхността се обработва с леко влажна твърда гъба и се почиства цялостно. Накрая цялата повърхност на плочките се почиства с чиста, мека, влажна гъба. За по-лесно почистване може да се използва хладка вода или да се добави разтворител към водата (10% по маса).

Разхода на MULTIFILL-EPOXY THIXO зависи от размера на плочките и фугите.

Полагане на циментова фугираща смес MULTIFILL-SMALTO 1-8 mm

MULTIFILL SMALTO 1-8 се добавя постепенно към направната вода, при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес. Препоръчва се за смесване да се използва нискооборотен миксер. Готовата смес се оставя за около 3 минути да „узрее“, след което се разбърква отново. Фугиращата смес се поставя чрез гумена шпакла в диагонална посока на фугите, така че да се запълнят напълно. Излишният материал се отстранява след малко чрез влажна гъба. Накрая цялата повърхност се почиства със сух плат. В случай на външно приложение, при високи температури, се препоръчва след няколко часа да се навлажнят фугите няколкократно.

Разхода на MULTIFILL SMALTO 1-8 зависи от размера на плочките и фугите.

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Пресният слой AQUAMAT-ELASTIC трябва да се защити от високи или ниски температури и дъжд.
 • Специално внимание по отношение на хидроизолационната защита трябва да се обърне при инсталирането на допълнителни компоненти в плувният басейн, като осветление, тръби, филтри и т.н. Всички празнини трябва да се запълнят с полиуретанов мастик FLEX MS-45.
 • Температурата по време на полагане на всички материали трябва да е между +5°C и +35°C.
 • Напълването с вода на плувният басейн се извършва не по-рано от 7 дни след нанасяне на MULTIFILL-EPOXY THIXO.
 • Минималната температура за втърдяване на MULTIFILL-EPOXY THIXO е +10°C.
 • Моля, преди употреба се консултирайте с инструкциите за безопасност, посочени върху опаковките на продуктите.
 • За по-подробна информация за продуктите и начина на полагане се запознайте с Техническите спецификации.