Хидроизолация на подземни помещения срещу влага и вода без хидростатично налягане

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

AQUAMAT Циментова хидроизолация

DUROCRET-PLUS Полимер-циментова смес за поправки и корекции с фибри

RAPICRET Бързо втвърдяваща полимер-циментова смес за поправки и корекции

AQUAMAT-ADMIX Кристализираща добавка за водоплътност на бетон

PLASTIPROOF Пластификатор/водонамаляваща добавка за бетон

 

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

За да могат да бъдат използваеми подземните помещения, мазета сутерени, трябва да притежават ефективна хидроизолационна защита. В случай че проблемите са предизвикани от поява на обикновена влага или вода без налягане (проникване на дъждовна вода), хидроизолацията освен да осигурява хидроизолационна защита, трябва да притежава и дълготрайна устойчивост, поради затрудненият достъп и постоянния контакт с почвата.

II. РЕШЕНИЕ

При възможност, винаги се препоръчва хидроизолационният слой да се положи от външната страна на бетоновите повърхности, от която прониква водата. Освен това хидроизолацията се нанася и върху вътрешната повърхност на пода. За създаване на хидроизолационна защита се използва циментова, мазана хидроизолация AQUAMAT, която:

 • осигурява ефективна хидроизолация.
 • образува паропропусклива мембрана и осигурява подходящи условия за обитаване на подземните помещения.
 • характеризира се с дълготрайност и надеждност, поради неорганичният характер на материала.

В случай че външно полагане не е възможно, AQUAMAT може да се използва и само от вътрешната страна, тъй като притежава много силна адхезия към основата и е устойчив на негативно налагане.

В случай че се изгражда нова сграда, се препоръчва използването на добавка за водоплътност на бетон PLASTIPROOF в съотношение 0,2-0,5% от масата на цимента, или добавяне на кристализираща добавка за водоплътност AQUAMAT-ADMIX в съотношение 0,8-1,0 kg на 100 kg цимент.

III. ПОАЛАГАНЕ

Подготовка на основата

 1. Основата трябва да се почисти цялостно от кофражни масла, прах, и други замърсявания.
 2. Нестабилни и рушащи се части от основата трябва да се премахнат.
 3. Дистанционери и дървени укрепители се премахват на дълбочина около 3 cm в бетона.
 4. Съществуващи технологични фуги се отварят V-образно по цялата им дължина на дълбочина 2-3 cm.
 5. Всички горепосочени зони се навлажняват добре и се запълват с полимер-циментова смес за поправки и корекции DUROCRET-PLUS. При необходимост от бързо извършване на поправките може да се използва бързо втвърдяваща, полимер-циментова смес за поправки и корекции RAPICRET.
 6. В ъглите между пода и вертикалните елементи (стени, колони и т.н.), трябва да се изработят холкери (да се заоблят) със страни 5-6 cm, чрез нанасяне на DUROCRET-PLUS.
 7. Преди нанасяне на хидроизолацията цялата повърхност на основата трябва да се навлажни добре, но без да оставя вода върху нея.

Разход на DUROCRET-PLUS: за репариране на повърхността: 25 kg за 30-40 m² (ориентировъчна консумация за обичайна бетона повърхност). За направа на холкери: 1,9-2,7 kg/m.

Полагане на AQUAMAT

 1. Съдържанието на опаковка AQUAMAT от 25 kg се добавя постепенно към 8,25 kg вода, при непрекъснато разбъркване, до получаване на хомогенна смес подходяща за полагане с четка. Препоръчва се за смесване да се използва нискооборотен миксер (300 обр/мин).
 2. По външната повърхност се нанася AQUAMAT чрез четка на 2-3 слоя. Хидроизолацията се нанася на височина до 50 cm над нивото на терена. Дебелини на слоя по-големи от 1 mm трябва да се избягват, поради опасност от поява на пукнатини в материала. Всеки следващ слой се полага след като предишният е изсъхнал. Разход: приблизително 2-3 kg/m².
 3. По вътрешната хоризонтална повърхност на пода на помещението се нанася AQUAMAT чрез четка на 2-3 слоя. Хидроизолацията се нанася и по вертикалните елементи (стени, колони) на височина до 50 cm над холкера. Дебелини на слоя по-големи от 1 mm трябва да се избягват, поради опасност от поява на пукнатини в материала. Всеки следващ слой се полага след като предишният е изсъхнал.
  Разход: приблизително 2-3 kg/m².
 4. Препоръчва се слоят AQUAMAT върху пода да се защити от нараняване чрез полагане на защитен слой (циментова замазка, плочки и т.н.).

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Пресният слой AQUAMAT трябва да се защити от директна слънчева светлина, дъжд, ниски температури, бързо изсъхване.
 • AQUAMAT съдържат цимент и реагират алкално с водата, поради което се класифицират като дразнител.
 • Температурата по време на полагане трябва да е над +5ºC.
 • Моля, преди употреба консултирайте се с инструкциите за безопасност, посочени върху опаковките на продуктите.
 • За по-подробна информация за продуктите и начина на полагане се запознайте с Техническите спецификации.