Хидроизолация на стени срещу капилярна влага

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

AQUAMAT-F Хидроизолационен разтвор срещу капилярна влага

AQUAMAT Циментова хидроизолация

DUROCRET-PLUS Полимер-циментова смес за поправки и корекции с фибри

ADIPLAST Синтетична смола подобряваща свойствата на замазки и мазилки

 

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Появата на капилярна влага в помещенията създава проблеми и влошаване не само на условията на обитаване, но може да предизвика и проблеми в структурните елементи на стената.

Появата на капилярна влага в помещенията създава проблеми и влошаване не само на условията на обитаване, но може да предизвика и проблеми в структурните елементи на стената.

II. РЕШЕНИЕ

За да не се позволи по нататъшна поява на капилярна влага е необходимо да се създаде хоризонтална бариера в основата на стената. Това се постига чрез използване на хидроизолационен разтвор срещу капилярна влага AQUAMAT-F.

AQUAMAT-F е готов за употреба силициев разтвор на водна основа, с хидрофобни силициеви съставки, които реагират със съществуващата вар в цимента и образуват неразрушими съединения (хидросилицев монокалции), които блокират абсорбирането на капилярна влага. AQUAMAT-F не действа корозивно на стоманата в стоманобетона.

III. ПОЛАГАНЕ

AQUAMAT-F се полага чрез изливане през отвори пробити в основата на стената, по цялата и дължина.

При тухлени зидарии с много ниска поглъщаемост, отворите се пробиват на два реда.

При каменна зидария, отворите се пробиват във фугите между камъните.

Ако материалът използван за зидане не съдържа хидратна вар, предварително в отворите се излива слаб разтвор на хидратна вар, за да се осигурят необходимите условия за образуване на кристали.

Полагане на AQUAMAT-F без налягане

 1. Отвори с диаметър 30 mm се пробиват по дължината на стена, с разстояние между тях от 15-20 cm. Дупките се пробиват под наклон вариращ между 30° и 45° и на дълбочина с 5 cm по-малка от дебелината на стената.
 2. При възможност, отворите трябва да се почистят добре със сгъстен въздух.
 3. От двете страни на стената се полага циментова хидроизолация AQUAMAT за да се предотврати изтичане на AQUAMAT-F.
 4. AQUAMAT-F се излива (неразреден) в тях чрез подходяща фуния, до пълно насищане.
 5. 24 часа след полагане, дупките се запушват и запечатват с полимер-циментов разтвор за поправки и корекции DUROCRET-PLUS или циментов разтвор подобрен с ADIPLAST.

Полагане на AQUAMAT-F без налягане

Този метод е подходящ за стени частично или напълно напоени с вода.

 1. Пробиват се отвори с диаметър 12-18 mm, хоризонтално или под наклон от 30°, с разстояние между тях от 10-20 cm.
 2. При възможност, отворите трябва да се почистят добре със сгъстен въздух.
 3. AQUAMAT-F се инжектира под налягане, чрез подходящо оборудване. Полагането завършва когато AQUAMAT-F започне да изтича от повърхността на стената, показвайки по този начин че зоната около отвора е напоена напълно.
 4. 24 часа след полагане, дупките се запушват и запечатват с полимер-циментов разтвор за поправки и корекции DUROCRET-PLUS или циментов разтвор подобрен с ADIPLAST.
  Разходът на AQUAMAT-F: зависи от поглъщаемоста на стената. Среден разход приблизително 18 kg за m² напречно сечение на зида, за стени с средна поглъщаемост.