Хидроизолация на тераси и полагане на плочки

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

AQUAMAT-FLEX Двукомпонентна, флексова циментова хидроизолация

AQUAMAT-ELASTIC Двукомпонентна, еластична циментова хидроизолация

DUROCRET Полимер-циментова смес за поправки и корекции

RAPICRET Бързо втвърдяваща полимер-циментова смес за поправки и корекции

ADIPLAST Армировъчна лента и готови елементи от еластичен термопластичен материал, за армиране на хидроизолационият слой при в ъглите, вътрешен и външен ъгъл, около тръби и сифони

АРМИРОВЪЧНА ЛЕНТА ЗА ЪГЛИ Висококачествено, двукомпонентно еластично циментово лепило за плочки

ISOMAT AK-22 Висококачествено, флексово, полимерно, циментово лепило за всички видове плочки C2 TE S1

MULTIFIL SMALTO 1-8 Водоотблъскваща полимер-циментова фугираща смес за плочки, с порцеланов ефект

 

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Хидроизолационното покритие на тераси, освен да създава ефективна хидроизолационна зашита, трябва да бъде съвместима с лепилото за плочки, и да притежава еластичност, добра адхезия към основата, както и дълготрайност и надеждност тъй като последващи ремонти на хидроизолационният слой са трудни и скъпи.

Лепилото за плочки и фугиращата смес трябва да притежават еластичност и да са подходящи за полагане при външни условия.

II. РЕШЕНИЕ

На тези изискванията отговаря системата за хидроизолиране и полагане на плочки съставена от двукомпонентна, флексова, мазана циментова хидроизолация AQUAMAT-FLEX и флексово циментово лепило за плочки ISOMAT AK-22.

AQUAMAT-FLEX образува водонепропусклива мембрана и е подходящ за полагане върху циментови основи, като бетон и циментови замазки. Препоръчва се за полагане върху тераси, които ще се покриват с плочки, тъй като е на циментова основа и не е необходимо допълнително грундиране между хидроизолацията и циментовото лепило. .

III. ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

 1. Основата трябва да се почисти цялостно от прах, и други замърсявания.
 2. Всички, отвори, пукнатини и т.н., в основата се запълват и заравняват с полимер-циментова смес за поправки и корекции DUROCRET или подходящ циментов разтвор подобрен с ADIPLAST в съотношение цимент : пясък = 1:2 до 1:3. Препоръчва се предварително да се нанесе свързващ слой с ADIPLAST, приготвен в съотношение цимент : пясък : ADIPLAST : вода = 1:1:0,5:0,5 по маса. Свързващият слой се нанася чрез четка, на дебелина приблизително 2 mm. Полагането на циментовият разтвор се извършва докато не е засъхнал свързващият слой (мокро/мокро).
 3. Преди полагане на хидроизолацията цялата повърхност на основата трябва да се навлажни добре, но без да оставя вода върху нея.

Полагане на AQUAMAT-FLEX

 1. Цялото съдържанието на 25 kg торба (компонент A) се добавя към 8 kg течен еластификатор (компонент B), при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес с консистенция подходяща за полагане с четка. Двата компонента се смесват с нискооборотен миксер (300 обр/мин).
 2. AQUAMAT-FLEX се нанася с четка, на 3 слоя. Необходимо е хидроизолационият слой да се армира локално в ъглите между пода и вертикалните повърхности, както и около тръби и сифони, посредством армировъчни ленти и готови елементи от еластичен термопластичен материал. За целта в тези зони се нанася един слой AQUAMAT-FLEX, и докато не е засъхнал, върху него се поставят съответните армировъчните елементи. След монтиране на армировъчните елементи се нанася един слой върху цялата повърхност. В последствие се нанасят още 2 слоя, като всеки следващ слой се полага след като предишният е изсъхнал. За да се избегне поява на пукнатини, всеки слой не трябва да надвишава 1 mm дебелина. Хидроизолацията трябва да се нанесе и по вертикалните повърхности на височина поне 15-20 cm.
  Разход на AQUAMAT- FLEX: 2,5 kg/m².

Лепене на керамични плочки с ISOMAT AK 22

ISOMAT AK 20 се добавя постепенно към направната вода, при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес. Препоръчва се за смесване да се използва нискооборотен миксер. Готовата смес се оставя за около 5 минути да „узрее“, след което се разбърква отново. Лепилото се полага равномерно върху цялата повърхност с назъбена маламашка. Плочките се фиксират чрез притискане на желаното място. Положеното лепило трябва да се покрие с плочки в рамките на 30 минути, преди повърхността на лепилото да е започнала да изсъхва.

Разход на циментово лепило: 1,5-4,0 kg/m², в зависимост от размера на зъбите на маламашката и вида на основата.

Фугиране на плочки с MULTIFILL-SMALTO 1-8 mm

MULTIFILL SMALTO 1-8 се добавя постепенно към направната вода, при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес. Препоръчва се за смесване да се използва нискооборотен миксер. Готовата смес се оставя за около 3 минути да „узрее“, след което се разбърква отново. Фугиращата смес се поставя чрез гумена шпакла в диагонална посока на фугите, така че да се запълнят напълно. Излишният материал се отстранява след малко чрез влажна гъба. Накрая цялата повърхност се почиства със сух плат. В случай на външно приложение, при високи температури, се препоръчва след няколко часа да се навлажнят фугите няколкократно.

Разхода на MULTIFILL SMALTO 1-8 зависи от размера на плочките и фугите.

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Пресният слой AQUAMAT-FLEX трябва да се защити от високи или ниски температури и дъжд.
 • Алтернативно вместо AQUAMAT-FLEX може да се използва AQUAMAT-ELASTIC.
 • Компонент A на AQUAMAT-FLEX съдържа цимент и реагира алкално с водата, поради което се класифицира като дразнител.
 • Температурата по време на полагане на всички материали трябва да е между +5°C и +30°C.
 • Моля, преди употреба се консултирайте с инструкциите за безопасност, посочени върху опаковките на продуктите.
 • За по-подробна информация за продуктите и начина на полагане се запознайте с Техническите спецификации.