Изработване на фундаменти на машини

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

MEGAGROUT-101 Високоякостен, несвиваем, течен циментов разтвор

AQUAFIX Бързо втвърдяващ цимент

RAPICRET Бързо втвърдяваща полимер-циментова смес за поправки и корекции

 

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Фундаментите на машините са подложени на постоянни статични и динамични натоварвания. Поради това материала използван за направа на фундамента, трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Да осигури ефективна водозащита.
 • Трябва да притежава висока якост, за да понася безопасно статичните и динамичните натоварвания, причинени от работата ба машините.
 • Трябва да притежават добра течливост, за да се запълни изцяло пространството между пода и основата на машината.
 • Трябва да се разширяват леко първоначално и да не се свиват след изсъхване, за да не се допусне поява на микро пукнатини в зоната на контакт с машината.

II. РЕШЕНИЕ

На тези изисквания напълно отговаря Течен, високоякостен, несвиваем циментов разтвор със специални добавки MEGAGROUT-101, притежаващ:

 • Много добра течливост без разслояване.
 • Високи начални и крайни якости.
 • Много добра адхезия към стомана и бетон.
 • Устойчивост на удари и вибрации..
 • Ниско водопоглъщане.

Класифицира се като разтвор тип С според ASTM C 1107-99 и като циментова смес за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции тип CC R4, според EN 1504-3.

III. ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

 1. Повърхността трябва да е здрава и чиста, без прах, боя и други замърсявания.
 2. Основата трябва да се обработи с шкурка или шлайф машина за да се постигне подходяща адхезия на разтвора към нея.
 3. Преди полагане основата трябва да се навлажни цялостно.

Полагане на MEGAGROUT-100

 1. След смесване с вода MEGAGROUT-101 получава течна консистенция с фина зърнометрия, поради което част от материала може да изтече между връзките на кофража. Поради това фугите между кофражните платна трябва да се запълнят със свръх бързовтвърдяващ цимент AQUAFIX или бързовтвърдяваща циментова смес RAPICRET.
 2. Съдържанието на една торба от 25 kg MEGAGROUT-101 се добавя постепенно към 3 lit вода, при непрекъснато разбъркване, с нискооборотен миксер (300 обр/мин), до образуване на еднороден течен разтвор Към готовата смес се добавя още 0,5 lit вода, под непрекъснато разбъркване, за да се образува разтвор с желаната течливост.
 3. Сместа се излива в кофража, като се внимава да не се въвлече въздух. При полагане разтвора трябва да запълни всички пространства между кофража и съществуващата конструкция.
 4. Открити повърхности на MEGAGROUT-101 трябва да се защитят от бърза загуба на вода, чрез покриване с влажен плат или полиетиленово фолио, в продължение на поне 24 часа.
  Разход на MEGAGROUT-101: 21,5 kg/m²/cm или 2,1 kg за запълване на 1 lit пространство.

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Температурата по време на полагане трябва да е между +5ºС и +30ºС.
 • Към MEGAGROUT-101, които е започнал да се втвърдява, не може да се добавя допълнително количество вода.
 • Продукта запазва течливостта си за около 60 минути при температури между +15ºС и +25ºС.
 • При високи температури на въздуха се препоръчва опаковките да се съхраняват в хладни помещения, както и за смесване да се използва студена вода, за да се постигне подходяща течливост на разтвора за достатъчен период от време (около 60 минути).
 • При ниски температури на въздуха и когато се изисква бързо добиване на якост, се препоръчва материала да се смесва с хладка вода, както и да се постави топлоизолационно покритие върху кофража.
 • Продукта съдържа цимент и реагира алкално с водата, поради което се класифицира като дразнител.
 • Консултирайте се с инструкциите за безопасност, посочени върху опаковката.