Направа на епоксидно индустриално подово покритие

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

DUROFLOOR-R Двукомпонентно, мазано епоксидно покритие

DUROFLOOR-PSF Двукомпонентен епоксиден грунд без разтворители

DUROPRIMER Двукомпонентен епоксиден грунд

 

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Подовете в индустриални зони, складове, лаборатории, болници, помещения от хранително вкусовата промишленост, гаражи, автосервизи и т.н., са постоянно подложени на механични натоварвания и химически влияния от разтворители, отпадъци, органични и неорганични киселини, алкали, петролни продукти, отпадъци, вода, морска вода.

Поради това подовите покрития трябва да притежават значителни механични и химични устойчивости.

Индустриалните подове от бетон, мозайки, замазки и т.н., не отговарят на тези изисквания и трябва да бъдат защитени с подходящо покритие.

II. РЕШЕНИЕ

На изискванията за средно натоварване отговаря двукомпонентно, мазано епоксидно покритие DUROFLOOR-R.

DUROFLOOR-R е двукомпонентна, цветна, епоксидна система. След изсъхване образува лесна за почистване повърхност, притежаваща високи якости, износоустойчивост и устойчивости на органични и неорганични киселини, алкали, петролни продукти, отпадъци, вода, морска вода и по-голямата част от разтворителите.

В случай че подовете ще са подложени на тежък трафик (тежки и натоварени превозни средства), се препоръчва да се нанесе сморазливно епоксидно подово покритие DUROFLOOR.

III. ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

 1. Основата трябва да е суха (влажност под 4%) и здрава, без замърсявания, които могат да влошат адхезията на материала, като прах, масла и т.н. и защитена от поява на влага от основата.
 2. Основата трябва да се подготви чрез обработка с шлайфер, пясъкоструйка, съчмен бластер, водно бластиране и т.н., за да се отворят порите на повърхността и да се осигури правилно закотвяне и адхезия на епоксидното покритие към основта.
 3. След това основата се почиства цялостно с промишлена прахосмукачка.
 4. Подготвената основа се грундира с епоксидни грундове DUROFLOOR-PSF или DUROPRIMER.
  Разход на грунд: 200-300 g/m².
  Железни или стоманени повърхности се почистват от ръжда и се грундират с антикорозионен епоксиден грунд EPOXYCOAT-AC, на два слоя. Вторият слой се нанасе след изсъхване на първият, но в рамките на 24 часа.
  Разход на EPOXYCOAT-AC: 150-200 g/m²/за слой.
 5. След като грунда е изсъхнал, всички несъвършенства по основата (отвори, пукнатини) трябва да се запълнят с епоксидна шпакловка от DUROFLOOR-R смесен с кварцов пясък, с размер на частиците 0-0,4 mm (или Q35) в съотношение 1:1,5 до 1:2 по маса или с DUROFLOOR-PSF смесен с кварцов пясък, с размер на частиците 0-0,4 mm (или Q35) в съотношение 1:2 до 1:3 по маса.
 6. Полагането на DUROFLOOR-R трябва да се извърши в рамките на 24 часа след полагане на грунда.

Полагане на DUROFLOOR-R

Смесване на компонентите на DUROFLOOR-R

Компонентите A (смола) и B (втвърдител) са пакетирани в две отделни опаковки, в точно определено съотношение по маса. Първоначално съдържанието на компонент А се разбърква леко за около 1 минута. Цялото количество на компонент B се добавя към компонент A. Смесването на двата компонента се извършва за около 3 минути чрез нискооборотен миксер (300 обр/мин). Особено важно е сместа да се разбърка добре в близост до стените и дъното на опаковката, за да се постигне равномерно разпределяне на втвърдителя.

Гладка крайна повърхност

DUROFLOOR-R се нанася чрез ролер на два слоя. Вторият слой се нанася след като първият е изсъхнал напълно, но не по-късно от 24 часа.
Разход: Приблизително 250-300 g/m² за слой.

Грапава крайна повърхност за защита от подхлъзване

 1. DUROFLOOR-R се нанася чрез ролер на един слой.
  Разход: Приблизително 250-300 g/m²
 2. Върху все още не засъхналият слой се нанася (разхвърля) кварцов пясък, с размер на частиците 0,1-0,4 mm или 0,4-0,8 mm, в зависимост от желаната степен на защита против подхлъзване.
  Разход на кварцов пясък: около 3 kg/m²
 3. След втвърдяване на DUROFLOOR-R, незалепили се частици кварцов пясък трябва да се почистят с прахосмукачка.
 4. Накрая се нанася, чрез ролер, краен запечатващ слой DUROFLOOR-R.
  Разход: 400-600 g/m².

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Основата трябва да бъде бетон поне клас C20/25 или циментови замазки със съдържание на цимент минимум 350 kg/m3 и влажност под 4%.
 • В случай на полагане върху влажни основи, подготовката на основата трябва да се извърши както е посочено в техническо решение „ПОДГОТОВКА НА ВЛАЖНИ ПОДОВЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЕПОКСИДНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ”.
 • Обработваемоста на епоксидните материали се влияе от тяхната температура.
 • Адхезията между последователни слоеве може да се повлияе от влага или прах.
 • Епоксидните покрития трябва да се защитят от влага за 4-6 часа след полагане. Влажността може да доведе до избеляване и/или да повлияе на втвърдяването. Избелели или невтвърдили се части от повърхността трябва да се премахнат чрез шлайф машина.
 • В случай, при които времето между полагане на последователни слоеве е по-дълго от препоръчителното или в случай на полагане върху стари слоеве, повърхността трябва да се почисти и да се обработи с шлайф машина, преди полагане на новият слой.
 • След втвърдяване DUROFLOOR-R е напълно безопасен за здравето.
 • Консултирайте се с инструкциите за безопасност, посочени върху опаковката.