Пластификация на бетон

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

BEVETOL-SPL Суперпластификатор за бетон, тип G

REOTOL-SPL Суперпластификатор за бетон, тип F

PLASTIPROOF Пластификатор, тип А – Добавка за водоплътност на бетон

 

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

В модерното строителство често се изисква екстремно или трудно полагане на бетон, дължащо се на позицията, формата или плътността на армировката на конструктивните елементи, поради което се налага пластифициране на бетоновата смес, без добавяне на допълнително количество вода.

Също така, при изготвяне на високоякостни бетони за съоръжения като мостове, тунели и т.н., е необходимо да се намали значително водоциментовото отношение (w/c), като същевременно трябва да се запази пластичността на бетона.

II. РЕШЕНИЕ

За да се постигне желаното пластифициране на бетона (увеличаване на слягането) без да се добавя вода или да се намали водоциментовото отношение за да се увеличат якостите, се използват следните добавки:

BEVETOL-SPL, широкообхватен суперпластификатор (ASTM C-494: Type A, D и G). Сертифициран с маркировка CE като забавящ свързването, суперпластификатор за бетон според ΕΝ 934-2:T11.1 и T11.2, Сертификат Nr. 0906-CPR-02412007/01.

REOTOL-SPL, широкообхватен суперпластификатор (ASTM C-494: Type A, и F). Сертифициран с маркировка CE като широкообхватен, водонамаляващ, суперпластификатор за бетон според ΕΝ 934-2:T3.1 и T3.2, Сертификат Nr. 0906-CPR-02412007-01.

PLASTIPROOF, течна добавка за бетон работеща като пластификатор и добавка за водоплътност (ASTM C-494: Type A). Сертифициран с CE маркировка като водонамаляваща – пластифицираща добавка за бетон, според EN 934-2:T2 & T9, Сертификат номер: 0906-CPR-02412007/01.

Тези добавки притежават следните предимства:

 • При добавяне по време на изработване на бетоновата смес, намаляват направната вода, в резултат на което се намалява значително водоциментовото съотношение и значително се увеличават началната и крайна якости.
 • При добавяне към готовата бетонова смес, увеличават слягането, без добавяне на вода.
 • Допринасят за по-добра хидратация на цимента.
 • Подпомагат уплътняването на бетона, намаляват разслояването, значително подобряват обработваемоста и улесняват полагането с бетонпомпа.
 • Значително намаляват съсъхването на бетона (предотвратява появата на пукнатини).
 • Подобряват водонепрупоскливоста.
 • Не действат въздуховъвличащо.
 • Не съдържат хлориди и други корозионни съставки.
 • Съвместими са с всички видове Портланд цимент.

Те са незаменими помощни средства за приготвяне на високоякостен бетон, открит бетон и др.

III. ПОЛАГАНЕ

Указания за употреба

Пластифициращите добавки може да се добавят към:

 • направната вода по време на изработване на бетоновата смес, като се намалява необходимото количество вода (намаляване на водоциментовото отношение).
 • готовата бетонова смес, точно преди полагане, като така се увеличава значително слягането. В този случай е необходимо миксера на бетоновоза да работи допълнително 4-5 минути, за де се постигне равномерно разпределение в бетоновата смес.

Класификация – Дозировка

BEVETOL-SPL действа като:

 • Суперпластификатор тип G (ASTM C-494), при дозировка 0,6%-0,8% от масата на цимента.
 • Пластификатор тип A или D, (ASTM C-494), при дозировка 0,3%-0,5% от масата на цимента.

REOTOL-SPL действа като:

 • Суперпластификатор тип F (ASTM C-494), при дозировка 1,2%-1,7% от масата на цимента.
 • Пластификатор тип A (ASTM C-494) при дозировка 0,6%-0,9% от масата на цимента.

PLASTIPROOF действа като:

 • Пластификатор тип A (ASTM C-494) с дозировка 0,2-0,5% от масата на цимента.

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Дозировката на пластификаторите, при добавяне към готовата бетонова смес, зависи от обработваемоста на бетона, при доставяне на обекта и желаната крайна обработваемост.
 • Когато пластификаторите се добавят към готовата бетонова смес с цел подобряване на слягането, добавянето към бетона трябва да се извърши непосредствено преди бетониране, тъй като времето за работа е около 30 минути.
 • Предозиране може да доведе до забавяне на втвърдяването на бетона, без да повлияе негативно на якостите на бетона.