Подготовка на влажни подове преди полагане на епоксидни покрития

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

DUROPRIMER-W Трикомпонентен епоксиден грунд, на водна основа

 

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Полагането на епоксидни покрития върху индустриални подове, в зони с интензивен трафик и др., които са влажни или сравнително нови, създава проблеми за адхезията на епоксидната система към основата, тъй като порите на пода са пълни с вода и следователно грундът на епоксидния слой не може да проникне и да постигне подходяща адхезия.

Поради това, е необходимо подходящата подготовка на основата, за да се постигне правилното прилагане на епоксидната настилка.

II. РЕШЕНИЕ

За да може да се положат епоксидни покрития върху влажни или сравнително нови (под 28 дни) основи, се използва специален епоксиден грунд DUROPRIMER-W, трикомпонентна, епоксидна система, на водна основа, който притежава изключителна адхезия към влажни основи и не се влияе от влагата в основата.

Използва се като грунд за полагане върху основи от пресен бетон, при който се изисква полагане на епоксидни покрития, преди да са изсъхнали достатъчно.

Освен това DUROPRIMER-W се препоръчва за подове, при които има вероятност от поява на капилярна влага, тъй като има подходящ коефициент на дифузия на водни пари и осигурява, след прилагането му, епоксиден слой, който балансира налягането на нарастващата водна пара и осигурява адхезията на всякакви епоксидни покрития.

III. ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

 1. Здрава и без застояла вода.
 2. Според вида на основата, тя трябва да се подготви чрез обработка с шлайфер, пясъкоструйка, съчмен бластер, водно бластиране и т.н.
 3. В последствие основата се почиства цялостно с промишлена прахосмукачка.

Полагане на DUROPRIMER-W

 1. Компонентите A (смола) и B (втвърдител) са пакетирани в две отделни опаковки, в точно определено съотношение по маса. Цялото количество на компонент B се добавя към компонент A. Смесването на двата компонента се извършва за около 5 минути чрез нискооборотен миксер (300 обр/мин). Особено важно е сместа да се разбърка добре в близост до стените и дъното на опаковката, за да се постигне равномерно разпределяне на втвърдителя. Получената смес (А+В) се излива в чист съд и към нея се добавя компонент С, при непрекъснато разбъркване. Смесването се извършва чрез нискооборотен миксер, до образуване на хомогенна смес.
 2. Всички несъвършенства по основата (отоври, пукнатини) трябва да се запълнят с DUROPRIMER-W (А+В+С).
 3. След като материала за запълване се е втвърдил, се полага DUROPRIMER-W, разреден с вода 5-20%, чрез четка, ролер или машинно пръскане на два слоя.
  Разход: 250-300 gr/m² за слой.
 4. След 48 часа и след като съдържанието на влага в слоя DUROPRIMER-W е под 4%, се полага избраната епоксидна система DUROFLOOR.

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Обработваемоста на епоксидните материали се влияе от тяхната температура. Най-добрата температура за полагане е между +15ºC и +25ºC, при която продукта има оптимална обработваемост и се втвърдява както се очаква. При ниски температури под +15°C се наблюдава забавяне на втвърдяването, докато при високи над +30°C се наблюдава ускоряване. През зимните месеци се препоръчва леко нагряване на продукта преди полагане, докато през лятото е препоръчително материала да се съхранява в студени помещения преди полагане.
 • В случай, при които времето между полагане на последователни слоеве е по-дълго от препоръчителното или в случай на полагане върху стари слоеве, повърхността трябва да се почисти и да се обработи с шлайф машина, преди полагане на новият слой.
 • След втвърдяване DUROPRIMER-W е напълно безопасен за здравето.
 • Консултирайте се с инструкциите за безопасност, посочени върху опаковката.