Подобряване на характеристиките на циментови смеси

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

ADIPLAST Полимерна добавка подобряваща множество свойства на замазки и мазилки

 

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

В повечето случай циментовите разтвори трябва да отговарят едновременно на различни изисквания. Обикновените бетонови и циментови разтвори не покриват множеството различни изисквания, които са необходими, за да се осигури технически ефективно решение.

Поради това е необходимо свойствата на циментовите смеси да се подобрят, за да отговорят на съответните изисквания.

II. РЕШЕНИЕ

Подобряване на характеристиките на циментовите смеси се постига чрез добавяне на полимерна добавка ADIPLAST, която придава следните свойства:

 • Увеличена адхезия към основата.
 • Увеличава якостта на огъване и натиск.
 • Подобрява еластичността.
 • Значително увеличава износоустойчивоста.
 • Придава водоплътност.
 • Значително намалява свиването при съсъхване и предотвратява появата на пукнатини.
 • Подобрява пластичността и обработваемоста, и подпомага правилната хидратация на пресните замазки.
 • Подобрява устойчивостта на химикали и петролни продукти.

ADIPLAST се използва за:

 • Свързващ слой между стари и нови бетони и замазки.
 • Замазки за поправки и тънки слоеве.
 • Износоустойчиви подови замазки.
 • Водоплътни циментови смеси, устойчиви на хидростатично налягане.
 • Подови замазки върху системи за подово отопление.
 • Високоякостни и водоплътни мазилки.
 • Смеси устойчиви на химикали и петролни продукти.
 • Лепила за топлоизолационни плоскости, плочки или други покрития.
 • Добавка за подобряване на износоустойчивоста и устойчивостта на атмосферни влияния на бой на водна основа (варови разтвори).
 • Фугиращи смеси за естествени камъни.
 • Смеси за изработване на холкери.
 • Защита на нови бетонови покрития от дехидратация.

III. ПОЛАГАНЕ

ADIPLAST се добавя към направната вода необходима за забъркване на разтворите. Количеството ADIPLAST зависи от желаният ефект и техническите изисквания (вижте примерните рецепти).

За да се избегне образуване на бучки, в миксера първо се поставя ADIPLAST и определеното количество вода и след това се добавят цимента и добавъчният материал.

Времето за работа и полагане на разтвори с добавка ADIPLAST, е леко увеличено.

Примерни рецепти:

(Всички пропорции са в обемни части)

  • Свързващ слой
   а) Свързващ слой за хоризонтални или наклонени повърхности
   Върху подходящо подготвената повърхност, на дебелина 2 mm, се полага предварително подготвена смес състояща се от:
   Суха смес: цимент към пясък = 1:1
   Течен разтвор: ADIPLAST към вода = 1:1
   Суха смес: Течен разтвор = 2:1
   Полагането на новата замазка или бетон трябва да се извърши не по-късно от 15-20 минути след полагане на свързващия слой (мокро върху мокро).
   Разход: 0,25 kg ADIPLAST/m²/mm.
   Приложение: Работни фуги, свързващ слой между стари и нови бетонови или циментови покрития.

   b) Свързващ слой (шприц) за вертикални повърхности
   Сместа за шприца се приготвя по следният начин:
   Суха смес: цимент към пясък = 1:1
   Течен разтвор: ADIPLAST към вода = 1:1
   Суха смес: Течен разтвор = 4:1
   Шприца се полага по стандартният начин. След втвърдяване (поне 1 ден) може да се нанесе следващото покритие.
   Разход: 0,16 kg ADIPLAST/m²/mm.
   Приложение: Полагане на замазки и мазилки върху гладки вертикални повърхности, топлоизолационни плоскости и т.н.

 

  • Смеси за шпакловане и тънкослойни покрития
   Приготвя се сместа състояща се от:
   Суха смес: цимент към пясък = 1:2 до 1:4
   Течен разтвор:
   ADIPLAST към вода = 1:2 до 1:4
   Суха смес: Течен разтвор = 4:1 до 4,5:1
   Сместа се полага върху подходящо подготвената основа. За тежко натоварени или много гладки повърхности, предварително трябва да се постави свързващ слой по описания по-горе начин.
   Разход: 0,5-1,0 kg ADIPLAST/m²/mm.
   Приложение: Поправки на бетон (празнини, ъгли, холкери, стъпала и т.н.), циментови смеси за корекции, тънкослойни покрития за изравняване или наклон и т.н.

 

  • Износоустойчиви подови замазки
   Приготвя се смес състояща се от:
   Суха смес: цимент към пясък = 1:2 до 1:4
   Течен разтвор:
   ADIPLAST към вода = 1:2 до 1:4
   Суха смес: Течен разтвор = 4:1 до 4,5:1
   Замазката се полага върху подходящо подготвената основа на слоеве с дебелина 10-30 mm. В последствие замазката се заглажда машинно.
   Разход: 0,5-1,0 kg ADIPLAST/m²/cm.
   Приложение: Индустриални подове, лаборатории, складове, гаражи и т.н.

 

  • Водоплътни циментови смеси, устойчиви на водно налягане
   Нанася се свързващ слой (както е описано по-горе), след което се нанасят с маламашка два слоя циментова смес състояща се:
   Суха смес: цимент към пясък = 1:2 до 1:3
   Течен разтвор:
   ADIPLAST към вода = 1:2 до 1:3
   Суха смес: Течен разтвор = 4:1 до 4,5:1
   Разход: 0,7-1,0 kg ADIPLAST/m²/cm.
   Приложение: Хидроизолация на резервоари и мазета, дори и от към вътрешната (негативно налягане) страна.

 

  • Водоплътни мазилки, устойчиви на атмосферни влияния
   Приготвя се мазилка състояща се от:
   Суха смес:
   Свързващ материал (цимент и вар) към пясък = 1:2,5 до 1:4
   Течен разтвор:
   ADIPLAST към вода = 1:4 до 1:5
   Суха смес: Течен разтвор = 4,5:1 до 5,5:1
   Разход: 0,4-0,5 kg ADIPLAST/m²/cm.
   Приложение: Защитни мазилки подложени на неблагоприятни атмосферни условия.

 

  • Смеси устойчиви на химикали и петролни продукти
   Приготвя се смес състояща се от:
   Суха смес: цимент към пясък = 1:2 до 1:4
   Течен разтвор: ADIPLAST към вода = 2:1
   Суха смес: Течен разтвор = 4:1 до 4,5:1
   Разход: 1,7-2,0 kg ADIPLAST/m²/cm.
   Приложение: Циментови замазки или мазилки за канализационни резервоари или кладенци, петролни резервоари, котелни помещения и т.н.

 

  • Циментови смеси за лепене
   Приготвя се циментова смес състояща се от:
   Суха смес: цимент към пясък = 1:2 до 1:3
   Течен разтвор: ADIPLAST към вода = 1:2
   Суха смес: Течен разтвор = 5:1
   Разход: 0,8 kg ADIPLAST/m²/cm.
   Приложение: Лепене на топлоизолационни плоскости, плочки и т.н.

 

  • Подобряване на характеристиките на бой на водна основа (варови разтвори).
   Приблизително 1-2 kg ADIPLAST се добавят към 10 литра готова за употреба боя.
   Приложение: Икономично боядисване на индустриални помещения, складове и като цяло външни повърхности.

 

  • Фугиращи смеси за фугиране на естествени камъни
   Приготвя се циментова смес състояща се от:
   Суха смес: цимент към пясък = 1:2 до 1:3
   Течен разтвор:
   ADIPLAST към вода = 1:2 до 1:4
   Суха смес: Течен разтвор = 4:1 до 4,5:1
   Разход: 6-10 g ADIPLAST/m за фуга с широчина и дълбочина 1 cm.
   Приложение: Фугиране на открита зидария, циментови плочки и т.н.

 

  • Циментови смеси за изработване на холкери
   Приготвя се циментова смес състояща се от:
   Суха смес: цимент към пясък = 1:2 до 1:4
   Течен разтвор:
   ADIPLAST към вода = 1:2 до 1:4
   Суха смес: Течен разтвор = 4:1 до 4,5:1
   Разход: 0,16-0,26 kg ADIPLAST/m дължина на холкер, с триъгълна форма с размер на страните 5-6 cm.
   Приложение: Изработване на холкери в ъглите между под и стена.

 

 • Защита на нови бетонови покрития от дехидратация
  Разтвор състоящ се от ADIPLAST : вода = 1:1, се нанася върху пресните бетонови повърхности, върху които не трябва да има вода, веднага след начало свързване.
  Разход: 0,05-0,07 kg ADIPLAST/m².