Възстановяване на пукнатини в тухлена зидария (пукнатини с широчина < 1 cm)

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

DUROCRET Полимерна, циментова смес за поправки и корекции

RAPICRET Бързо втвърдяваща полимер-циментова смес за поправки и корекции

UNICRET Циментова смес за зидане и направа на мазилка

UNICRET-FAST Бързо втвърдяваща, бяла циментова смес за възстановяване

ADIPLAST Полимерна смола, подобряваща множество характеристики на циментовите смеси

АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА Стъклофибърна армировъчна мрежа за армиране на мазилки

 

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Поява на малки пукнатини (с широчина под 1 cm) в тухлени стени обикновено се дължи на слягане на конструкцията, температурни промени или земетръси и може да предизвика проблеми с якостите и стабилността на стената, както и да причини разрушаване на мазилката.

II. РЕШЕНИЕ

Материалите за възстановяване и запълване на пукнатините трябва да притежават следните характеристики:

 • Много добра адхезия към тухли и бетон.
 • Добра обработваемост, за да се запълнят изцяло пукнатините.
 • Минимално свиване при изсъхване, за да не се появят пукнатини при втвърдяването им.

a) Запълване на пукнатини

Необходими материали:

 • DUROCRET полимер-циментова смес за поправки и корекции.
 • RAPICRET бързо втвърдяваща полимер-циментова смес за поправки и корекции.

b) Възстановяване на мазилката

Необходими материали:

 • UNICRET циментова смес за зидане и направа на мазилка.
 • UNICRET-FAST бързо втвърдяваща, бяла циментова смес за възстановяване.
 • ADIPLAST полимерна смола за подобряване на характеристиките на циментовите смеси.

III. ПОЛАГАНЕ

a) Запълване на пукнатини

 1. Съществуващата мазилка се отстранява на широчина 30-50 cm, по дължина на пукнатината (15-25 cm от всяка страна).
 2. Пукнатината се разширява, чрез разрушаване на тухлите с подходящ инструмент, за да се осигури достатъчно пространство за полагане на циментовите смеси.
 3. Повърхността се почиства цялостно, с четка или въздух под налягане.
 4. Преди полагане на циментовите смеси повърхността се навлажнява.
 5. Разширената пукнатината се запълва възможно най-дълбоко с DUROCRET или RAPICRET, чрез подходяща мистрия.

b) Възстановяване на мазилката

 1. Повърхността трябва да е здрава и чиста, без прах и други замърсявания. Преди полагане основата трябва да се навлажни цялостно.
 2. Полага се първи слой UNICRET или UNICRET-FAST с добавка ADIPLAST, добавена към направната вода в съотношение ADIPLAST : вода 1:3. Материала се полага с назъбена маламашка.
 3. Върху все още пресният слой се поставя стъклофибърна мрежа и се притиска с гладка маламашка за да може да потъне напълно в шпакловката. Накрая повърхността се заглажда и излишният материал се отстранява.
 4. След изсъхване на първият слой, се нанася краен слой UNICRET или UNICRET-FAST с добавка ADIPLAST, добавена към направната вода в съотношение ADIPLAST : вода 1:5.

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Температурата по време на полагане трябва да е между +5ºС и +35ºС.
 • Към материал, които е започнал да се втвърдява, не може да се добавя допълнително количество вода.
 • При високи температури на въздуха се препоръчва мазилката да се навлажнява, за да се защити от бърза загуба на вода.
 • Продуктите съдържат цимент и реагират алкално с водата, поради което се класифицира като дразнители.
 • Консултирайте се с инструкциите за безопасност, посочени върху опаковката.