Възстановяване на разрушена мазилка

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

UNICRET Циментова смес за зидане и направа на мазилка

UNICRET-FAST Бързо втвърдяваща, бяла циментова смес за възстановяване

ADIPLAST Полимерна смола, подобряваща множество характеристики на циментовите смеси

 

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Разрушаване и падане на мазилката от бетонови или тухлени повърхности, обикновено се дължи на лоша адхезия към основата.

II. РЕШЕНИЕ

За възстановяване на мазилката се препоръчва да се използва циментова смес за зидане и направа на мазилка UNICRET с добавка ADIPLAST.

III. ПОЛАГАНЕ

  1. Повърхността трябва да е здрава и чиста, без прах и други замърсявания. Преди полагане основата трябва да се навлажни цялостно.
  2. Полага се първи слой UNICRET с добавка ADIPLAST, добавена към направната вода в съотношение ADIPLAST : вода 1:3.
  3. След изсъхване на първият слой, се нанася краен слой UNICRET с добавка ADIPLAST, добавена към направната вода в съотношение ADIPLAST : вода 1:5.

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

  • При необходимост от бързо полагане вместо UNICRET може да се използва Бързо втвърдяваща, бяла циментова смес за възстановяване UNICRET-FAST.
  • Температурата по време на полагане трябва да е между +5ºС и +35ºС.
  • Към материал, които е започнал да се втвърдява, не може да се добавя допълнително количество вода.
  • При високи температури на въздуха се препоръчва мазилката да се навлажнява, за да се защити от бърза загуба на вода.
  • Продуктите съдържат цимент и реагират алкално с водата, поради което се класифицира като дразнители.
  • Консултирайте се с инструкциите за безопасност, посочени върху опаковката.