Възстановяване на стоманобетонови елементи и защита на армировката от корозия

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

MEGACRET-40 Високоякостна, циментова смес с фибри за поправки и корекции

MEGACRET-40 FAST Бързо втвърдяваща, високоякостна циментова смес с фибри за поправки и корекции

FERROSEAL Циментово антикорозионно покритие за армировъчни елементи – Свързващ слой

EPOXYCOAT-AC Двукомпонентно антикорозионно епоксидно покритие

 

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

В стоманобетоновите елементи, бетоновото покритие със своята алкалност защитава стоманената армировка от корозия. Поради високата стойност на pH, върху повърхността на стоманената армировка се образува слой от постоянни оксиди, който затруднява появата на ръжда. Когато този защитен слой се разруши, под влиянието на силно агресивна среда, върху стоманената армировка се появява ръжда.

Корозията на стоманената армировка увеличава своя обем и това води до поява на вътрешно напрежение и поява на пукнатини в бетона, които в крайна сметка предизвикват неговото разрушаване.

Тези увреждания предизвикват

 • Излагат на риск стабилността на конструктивния елемент.
 • Създават условия за допълнителна корозия на останалата стоманена армировка.
 • Намаляват пожароустойчивостта на структурния елемент.
 • Предизвикват проблеми във външния вид на структурния елемент.

II. РЕШЕНИЕ

За отстраняване на тези проблеми е необходимо всички разрушени части на бетона да се премахнат до здрава основа и корозиралата армировка да се открие напълно. Корозията се премахва по подходящ начин (чрез телена четка, бластиране и т.н.) в зависимост от степента на корозиране. В последствие се нанасят антикорозионни покрития на епоксидна основа EPOXYCOAT-AC или на циментова основа FERROSEAL и монолитното сечение на елемента се възстановява с полагане на високоякостна циментова смес с фибри MEGACRET-40.

III. ПОЛАГАНЕ

 1. Всички разрушени части от бетона се премахват и корозиралата армировка се открива изцяло.
 2. Повърхността на бетоновият елемент се награпява и се почиства от прах и други замърсявания.
 3. Корозиралата армировка се почиства и корозията се премахва напълно по подходящ начин (чрез телена четка, бластиране и т.н.) в зависимост от степента на корозиране.
 4. Полагане на антикорозионно покритие.
  а) Двукомпонентно епоксидно антикорозионно покритие EPOXYCOAT-AC:
  Компонентите A (смола) и B (втвърдител) са пакетирани в две отделни опаковки, в точно определено съотношение по маса. Цялото количество на компонент В се добавя към цялото количество на компонент А. Смесването се извършва за около 5 минути чрез нискооборотен миксер (300 обр/мин). Особено важно е сместа да се разбърка добре в близост до стените и дъното на опаковката, за да се постигне равномерно разпределяне на втвърдителя.
  Почистената открита съществуваща или нова армировка (при необходимост от замяна на старата в зависимост от увреждането) се покрива с два слоя EPOXYCOAT-AC. Вторият слой се полага след като първият е изсъхнал. След нанасяне на вторият слой, и докато той не е засъхнал, повърхността на армировката се опесъчава с кварцов пясък със зърнометрия 0-0,8 mm, за да се създаде подходяща адхезия за нанасяне на репрофилиращ разтвор.
  b) Циментово антикорозионно покритие FERROSEAL:
  FERROSEAL се добавя постепенно към направната вода, в съотношение FERROSEAL към вода 2,65:1, при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес, без бучки. материала се полага с четка, със средна твърдост на косъма, на два слоя. Дебелини на слоя надвишаващи 1 mm трябва да се избягват поради опасност от поява на пукнатини върху материала. Вторият слой се полага след като предишният е изсъхнал.
 5. Полагане на репрофилиращ циментов разтвор.
  48 часа след полагане на EPOXYCOAT-AC или след изсъхване на FERROSEAL, повърхността се навлажнява цялостно и се нанася Високоякостна, циментова смес с фибри за поправки и корекции MEGACRET-40.
  Съдържанието на една торба от 25 kg MEGACRET-40 се добавя постепенно към 4,60 kg вода, при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес с подходяща за работа консистенция. Смесването се извършва с нискооборотен миксер или бетоносмесител. Материала се полага (притиска) с мистрия или пневматична машина, на дебелина до 4 cm на слой. При полагане на втори слой, повърхността на първия трябва да се обработи с шкурка или шлайф машина, за получаване на по-добра адхезия. Крайната повърхност трябва да се защити добре от бърза загуба на вода чрез покриване с влажен плат, полиетиленово фолио или чрез няколкократно навлажняване в рамките на 48 часа.
  Разход на MEGACRET-40: около 17,5 kg/m²/cm.

При необходимост от бързо полагане вместо MEGACRET-40 може да се използва бързовтвърдяваща, високоякостна циментова смес с фибри за поправки и корекции MEGACRET-40 FAST, с време за работа около 15 min при +20ºC.

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Температурата по време на полагане трябва да е между +5ºС и +30ºС.
 • Към MEGACRET-40, които е започнал да се втвърдява, не може да се добавя допълнително количество вода.
 • При високи температури на въздуха се препоръчва за смесване да се използва студена вода, за да се избегне бързо втвърдяване на материала.
 • При ниски температури на въздуха и когато се изисква бързо добиване на якост, се препоръчва материала да се смесва с хладка вода, както и да се постави топлоизолационно покритие върху кофража.
 • Продукта съдържа цимент и реагира алкално с водата, поради което се класифицира като дразнител.
 • Консултирайте се с инструкциите за безопасност, посочени върху опаковката.