Възстановяване на увреден бетон (повърхностни празнини, отвори, отчупени ъгли и т.н.)

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

MEGACRET-40 Високоякостна, циментова смес с фибри за поправки и корекции

MEGACRET-40 FAST Бързо втвърдяваща, високоякостна циментова смес с фибри за поправки и корекции

DUROCRET Полимерна, циментова смес за поправки и корекции

RAPICRET Бързо втвърдяваща полимер-циментова смес за поправки и корекции

PLANFIX Полимерна, циментова шпакловка

PLANFIX-FINE Фина полимерна, циментова шпакловка

 

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Повредите по бетоновите повърхности може да се дължат на различни причини (лошо отливане, не добро вибриране и т.н.).

Тези увреждания може да предизвикат:

 • Проблеми във външният вид на елементите.
 • В зависимост от разпространението и степента на уврежданият, може да изложат на риск дори и стабилността на конструктивният елемент.
 • Да се създадат условия за поява на корозия върху стоманената армировка.

II. РЕШЕНИЕ

В зависимост от вида на повредите и типа на бетоновите елементи, може да се използват различни видове материали за възстановяване:

Възстановяване на конструктивни елементи

За възстановяване на конструктивни бетонови елементи се използва високоякостна циментова смес с фибри MEGACRET-40, клас CC R4, според EN 1504-3, притежаваща:

 • Много добра адхезия към основата.
 • Отлична обработваемост.
 • Намалено водопоглъщане.
 • Постоянен обем.

При необходимост от бързо полагане вместо MEGACRET-40 може да се използва бързо втвърдяваща, високоякостна циментова смес с фибри за поправки и корекции MEGACRET-40 FAST клас CC R4, според EN 1504-3, с време за работа около 15 min при +20ºC.

Възстановяване на неконструктивни елементи

За възстановяване на неконструктивни бетонови елементи, освен горе посочените смеси, може да се използва полимерна, циментова смес за поправки и корекции DUROCRET клас CC R2, според EN 1504-3.

При необходимост от бързо полагане вместо DUROCRET, може да се използва бързо втвърдяваща полимер-циментова смес за поправки и корекции RAPICRET клас CC R3, според EN 1504-3.

Повърхностни поправки на конструктивни и неконструктивни елементи

В случай на малки повърхностни поправки, когато се изисква полагане на тънък слой, се препоръчва да се използват полимер-циментови шпакловки PLANFIX или PLANFIX-FINE.

III. ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

 1. Всички разрушени части от бетона се премахват и корозиралата армировка се открива изцяло.
 2. Повърхността на бетоновият елемент се награпява и се почиства от прах и други замърсявания.
 3. Преди полагане на съответният материал за възстановяване, повърхността се навлажнява цялостно.

Полагане на MEGACRET-40

Съдържанието на една торба от 25 kg MEGACRET-40 се добавя постепенно към 4,60 kg вода, при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес с подходяща за работа консистенция. Смесването се извършва с нискооборотен миксер или бетоносмесител. Материала се полага (притиска) с мистрия или пневматична машина, на дебелина до 4 cm на слой. При полагане на втори слой, повърхността на първия трябва да се обработи с шкурка или шлайф машина, за получаване на по-добра адхезия. Крайната повърхност трябва да се защити добре от бърза загуба на вода чрез покриване с влажен плат, полиетиленово фолио или чрез няколкократно навлажняване в рамките на 48 часа.
Разход на MEGACRET-40: около 17,5 kg/m²/cm.

Полагане на MEGACRET-40 FAST

Съдържанието на една торба от 25 kg MEGACRET-40 FAST се добавя постепенно към 4,60 l вода, при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес с подходяща за работа консистенция. Смесването се извършва с нискооборотен миксер или бетоносмесител. Времето за смесване не трябва да надвишава 1 min. Препоръчва се да се смесват малки количества от материала, поради бързото му втвърдяване. (около 15 min при +200C). Материала се полага с мистрия или пневматична машина, на желаната дебелина, до 4 cm за слой.
Разход на MEGACRET-40 FAST: около 17,5 kg/m²/cm.

Полагане на DUROCRET

Съдържанието на една торба от 25 kg DUROCRET се добавя постепенно към 4,60 l вода, при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес с желаната обработваемост. Материала се полага чрез мистрия, на дебелина до 2 cm за слой.
Разход на DUROCRET: около 15 kg/m²/cm.

Полагане на RAPICRET

RAPICRET се добавя постепенно към направната вода (съотношение на смесване RAPICRET към вода 3,6:1 по обем), при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес с желаната обработваемост. Смесването не трябва да продължава повече от 1 min. Препоръчва се да се смесват малки количества от материала, поради краткото време за работа (около 15 min при +20ºC). RAPICRET се полага на слоеве с дебелина не повече от 3 cm.
Разход на RAPICRET: около 17,5 kg/m²/cm.

Полагане на PLANFIX или PLANFIX-FINE

PLANFIX или PLANFIX-FINE се добавя постепенно към направната вода, в съотношение на смесване PLANFIX или PLANFIX-FINE към вода, приблизително 3:1 по обем, при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес, подходяща за шпакловане.
Разход на PLANFIX или PLANFIX-FINE: около 1,3 kg/m²/mm.

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Температурата по време на полагане трябва да е между +5ºС и +35ºС.
 • Към материал, които е започнал да се втвърдява, не може да се добавя допълнително количество вода.
 • При високи температури на въздуха се препоръчва за смесване на бързо втвърдяващи материали RAPICRET и MEGACRET-40 FAST, да се използва студена вода, за да се избегне бързо втвърдяване на материала.
 • При ниски температури на въздуха и когато се изисква бързо добиване на якост, се препоръчва материалите да се смесват с хладка вода, както и да се постави топлоизолационно покритие върху кофража.
 • Продуктите съдържат цимент и реагират алкално с водата, поради което се класифицира като дразнители.
 • Консултирайте се с инструкциите за безопасност, посочени върху опаковката.