ПОДОБРЕНИЕ НА БЕТОН И ЗАМАЗКИ

Грид
Списък
Подобряване на характеристиките на циментови смеси

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ ADIPLAST Полимерна добавка подобряваща множество свойства на замазки и мазилки     I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ В повечето случай циментовите разтвори трябва да отговарят едновременно на различни изисквания. Обикновените бетонови и циментови разтвори не покриват множеството […]

повече...
Направа на мазилки без съдържание на вар

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ DOMOLIT Пластификатор за мазилки – Заместител на варта DOMOLIT-TR Безцветен пластификатор за мазилки – Заместител на варта     I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ Традиционните мазилки, обикновено съдържат вар която усилва адхезията към основата, увеличава времето за […]

повече...
Пластификация на бетон

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ BEVETOL-SPL Суперпластификатор за бетон, тип G REOTOL-SPL Суперпластификатор за бетон, тип F PLASTIPROOF Пластификатор, тип А – Добавка за водоплътност на бетон     I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ В модерното строителство често се изисква екстремно или […]

повече...
Направа на водоплътни циментови смеси

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ ADINOL-DM Добавка за водоплътност за замазки и бетон     I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ В много случай за да се предотврати възникване на проблеми свързани с влагата и да се гарантира дълъг живот и функционалност на […]

повече...
Еластифициране на циментови смеси

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ ADIFLEX-B Еластификатор     I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ Полагането на циментови смеси, като хидроизолации, лепила за плочки, замазки и т.н., върху основи подложени на вибрации или разширения/свивания, може да доведе до поява на пукнатини или влошена […]

повече...
Водоплътност на бетон

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ PLASTIPROOF Пластификатор, тип А – Добавка за водоплътност на бетон     I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ Хидроизолационната защита на стоманобетонови конструкции подложени на постоянна или периодична влага, трябва да включва, освен нанасяне на хидроизолационно покритие в […]

повече...
Забавяне на свързването на бетон

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ BEVETOL-VZ Забавител на свързването на бетон RETADOL Забавител на свързването – пластификатор за бетон     I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ При изграждането на съоръжения и сгради понякога се налага транспортиране на готовата бетонова смес на дълги […]

повече...
Ускоряване на свързването на бетон

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ ADINOL-RAPID Широкообхватен ускорител на свързването на бетон – Противозамръзваща добавка     I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ В случай при които се изисква бързо достигане на ранните якости на бетона (анкериране, поправки и т.н.) или при бетониране […]

повече...