Поправки и корекции на армиран бетон

Грид
Списък
Възстановяване чрез композитни материали – залепване на метални плочи към стоманобетонови елементи

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ EPOMAX-EK Двукомпонентна епоксидна шпакловка EPOMAX-L20 Двукомпонентна епоксидна смола за инжектиране в пукнатини с широчина 0,1-1,0 mm EPOMAX-L10 Двукомпонентна епоксидна смола за инжектиране в пукнатини с широчина 0,5-3,0 mm     I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ Структурните елементи, […]

повече...
Възстановяване на увредени стоманобетонови елементи чрез отливане на бетон или високоякостен циментов разтвор

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ BEVETOL-SPL Суперпластификатор за бетон, тип G REOTOL-SPL Суперпластификатор за бетон, тип F MEGAGROUT-100 Високоякостен, несвиваем, течен циментов разтвор за поправки и усилване DUREBOND Двукомпонентна епоксидна смола за инжектиране в пукнатини с широчина ˃ 3 mm – Свързващ агент […]

повече...
Възстановяване на увреден бетон (повърхностни празнини, отвори, отчупени ъгли и т.н.)

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ MEGACRET-40 Високоякостна, циментова смес с фибри за поправки и корекции MEGACRET-40 FAST Бързо втвърдяваща, високоякостна циментова смес с фибри за поправки и корекции DUROCRET Полимерна, циментова смес за поправки и корекции RAPICRET Бързо втвърдяваща полимер-циментова смес за поправки […]

повече...
Запълване на пукнатини и възстановяване на стоманобетонови елементи чрез инжектиране на епоксидни смоли

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ EPOMAX-EK Двукомпонентна епоксидна шпакловка EPOMAX-L20 Двукомпонентна епоксидна смола за инжектиране в пукнатини с широчина 0,1-1,0 mm EPOMAX-L10 Двукомпонентна епоксидна смола за инжектиране в пукнатини с широчина 0,5-3,0 mm DUREBOND Двукомпонентна епоксидна смола за инжектиране в пукнатини с широчина […]

повече...
Възстановяване на стоманобетонови елементи и защита на армировката от корозия

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ MEGACRET-40 Високоякостна, циментова смес с фибри за поправки и корекции MEGACRET-40 FAST Бързо втвърдяваща, високоякостна циментова смес с фибри за поправки и корекции FERROSEAL Циментово антикорозионно покритие за армировъчни елементи – Свързващ слой EPOXYCOAT-AC Двукомпонентно антикорозионно епоксидно покритие […]

повече...
Конструктивно усилване на якост на срязване на греда

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ MEGAWRAP-200 Плат от еднопосочни карбонови влакна за конструктивно усилване EPOMAX-LD Двукомпонентно, епоксидно лепило за импрегнация и лепене на композитен плат EPOMAX-EK Двукомпонентна епоксидна шпакловка MEGACRET-40 Високоякостна, циментова смес с фибри за поправки и корекции     I. СЪЩНОСТ […]

повече...
Конструктивно усилване на якост на огъване на греда или плоч

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ MEGAPLATE Ламели от еднопосочни карбонови влакна, за конструктивно усилване EPOMAX-PL Двукомпонентно, епоксидно лепило за лепене на композитни ламели MEGAWRAP-200 Плат от еднопосочни карбонови влакна за конструктивно усилване EPOMAX-LD Двукомпонентно, епоксидно лепило за импрегнация и лепене на композитен плат […]

повече...
Конструктивно усилване на колона

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ MEGAWRAP-200 Плат от еднопосочни карбонови влакна за конструктивно усилване EPOMAX-LD Двукомпонентно, епоксидно лепило за импрегнация и лепене на композитен плат EPOMAX-EK Двукомпонентна епоксидна шпакловка MEGACRET-40 Високоякостна, циментова смес с фибри за поправки и корекции     I. СЪЩНОСТ […]

повече...